ANKETA: Da li je sud u Haagu sudio pravedno?

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u srijedu izricanjem presude u predmetu “Prlić i drugi” završava s radom 24 godine nakon osnivanja. 

Vrata će službeno zatvoriti na ceremoniji krajem decembra ove godine u Haagu.

Posljednjih dana vodi se polemika o tome da li je sud u Hagu sudio pravedno, te da li je ispunio svoju misiju.

ZBOG TOGA VAS PITAMO: DA LI JE SUD U HAAGU SUDIO PRAVEDNO? 

Leave a Comment