Bašić: Primjetan odlazak velikog broja bh. kadrova iz oblasti građevinarstva

Profesor Građevinskog fakulteta u Tuzli Zahid Bašić istakao je da je u posljednje dvije do tri godine primjetan odlazak velikog broja bh. kadrova iz oblasti građevinarstva u evropske zemlje, najviše u Njemačku, a jedan od razloga odlaska je činjenica da kadrovi u građevinarstvu, pogotovo visokoobrazovani, nisu dovoljno plaćeni.

Po njemu, problem je uopće i pronaći zaposlenje u oblasti građevinarstva, a s druge strane konstatovao je da su mladi u Bosni i Hercegovini uproteklih deset godina još uvijek bili zainteresirani za građevinarstvo, što potvrđuje i veliki broj mladih ljudi koji polažu prijemne ispite na ovim fakultetima.

Kako je rekao uoči današnjeg skupa u Sarajevu o temi “Deficit kadrova u građevinarstvu i uticaj ove pojave na konkurentnost bh. građevinarstva u zemlji i inostranstvu”, ono što je potrebno da bi se situacija u građevinarstvu poboljšala, jeste pružanje prilike ljudima za zaposlenje i u privatnom i u javnom sektoru.

Također, dodao je, potrebna je i dodatna edukacija, a ukazao je i na problem neopremljenosti građevinskih fakulteta.

Sekretar Udruženja građevinara u Privrednoj komori Federacije BiH (PKFBiH) Dženana Hodžić podsjetila je je da je tokom posljednje četiri godine BiH napustilo mnogo radno sposobnog stanovništa i da postoje naznake daljeg odliva kadrova.

– Ova pojava posebno se odražava na građevinski sektor, zanatske i inžinjerske kadrove – istakla je, dodavši da je današnji skup građevinara posvećen ovoj problematici i da će to biti prvi korak ka zajedničkom djelovanju u prevazilaženju ovih problema.

Također, kazala je da bi ovaj skup trebao rezultirati izradom programa kratkoročnih i dugoročnih mjera za prevazilaženje deficita kadrova u građevinarstvu, a radit će i na sprečavanju negativne refleksije na konkurentnost bh. građevinarstva u BiH i na inostranom tržištu.

Naglasila je da BiH već sada uvozi inžinjerske kadrove te upozorila da, ukoliko se ne bude blagovremeno reagiralo na ovu pojavu te ako postojeći nezaposleni kadrove ne budu prekvalificirani, problem će postati još i veći.

Kao pozitivnu pojavu ocijenila je to da su bh. građevinari tradicionalno prisutni na gradilištima širom svijeta, najviše u evropskim zemljama, što znači da je BiH još uvijek konkuretna sa svojim postojećim kapacitetima.

Novinarima se obratio i predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić, koji je kazao da će danas saslušati i uvažiti inpute privrednika, što će koristiti Privrednoj komori za budući rad, počevši od problema sive ekonomije, odlaska kadrova, neutvrđenosti tržišta, itd.

Time se, istakao je, Privredna komora FBiH stavlja u ulogu zaštitnika građevinarstva, koje je izuzetno značajno i za sve druge privredne sektore.

– Današnji zaključci sigurnosno će doprinijeti nekoj budućoj aktivnosti koju nadležne institucije trebaju da sprovedu – dodao je.

Ministar razvoja, poduzetništva i obrta u Vladi FBiH Amir Zukić ocijenio je da je siva ekonomija možda i najviše prisutna u građevinarstvu, ali da to je predmet posebnih aktivnosti Vlade Federacije BiH te Vlade Republike Srpske (RS).

– Upravo pripremamo poseban set mjera koje smo usaglasili sa RS-om, da pokušamo osigurati stvaranje pretpostavki za lojalnu konkurenciju građevinara međusobno, kako bi sivu ekonomiju sveli na najmanju moguću mjeru – kazao je Zukić.

 

Leave a Comment