BOSANCI POKAZALI DA IMAJU DUŠU: POGLEDAJTE ŠTA SU URADILI ZA BELGIJANCA KOJI SE BORIO U ARMIJI RBIH…

U selu Donje Žežalovo kod Kiseljaka u neuslovnoj kućici živi demobilisani borac Armije RBiH i ratni vojni invalid Francis Ernest Frank.

Belgijanac francuskog porijekla, koji je sa roditeljima doselio u Osijek u Hrvatskoj je imao težak ratni put koji počinje sa napadom na selo Slatina kod Osijeka 1991. godine kada mu je poginula cijela porodica, roditelji, dvije sestre, dva brata, te supruga i dvoje djece. Frank se uspio spasiti i priključiti redovima hrvatske vojske, gdje je i odlikovan za posebne ratne zasluge.

Početkom rata u Bosni i Hercegovini dolazi u Hrasnicu gdje se priključuje Crnim labudovima u čijim redovima je ranjen. Nakon oporavka 1993. godine dolazi u Hadžiće u 4. bataljon 9. brdske brigade Armije RBiH, gdje ga saborci pamte kao veoma hrabrog borca. Demobilisan je u junu 1996. godine. S obzirom da ne posjeduje nikakve dokumente ni državljanstvo BiH do sada nije mogao ostvariti nikakva prava koja mu pripadaju kao ratnom vojnom invalidu i demobilisanom borcu.

Delegacija Općine Centar, u ime općinskog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića, i boračkih udruženja posjetila je svog saborca koji danas živi u veoma teškim uslovima i tom prilikom mu uručila donaciju u znak pažnje za Frankov ratni put i borbu za slobodu države Bosne i Hercegovine.

– Kako bi trajno riješili vašu životnu situaciju, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić u saradnji sa boračkim udruženjima želi da pokrene proceduru kako biste dobili državljanstvo BiH, što je preduslov za dobijanje ličnih dokumenata i ostvarivanja svih prava koje vam kao bivšem pripadniku Armije RBiH i ratnom vojnom invalidu pripadaju. Putem boračkih organizacija pokrenut ćemo proceduru da se iz vojnih arhiva dobiju potvrde o učešću u proteklom ratu na osnovu čega ćemo imati pravni osnov da pokrenemo inicijativu za dobijanje državljanstva za zasluge u odbrani Bosne i Hercegovine – kazao je Dževad Jusić, predsjednik Komisije Općinskog vijeća Centar za boračka pitanja.

Frank se zahvalio na pomoći i kazao da preživljava zahvaljujući dobrim ljudima koji mu s vremena na vrijeme osiguraju hranu, ogrijev i odjeću.

Obnovio sam dio kuće koju su mi dali na korištenje dobri ljudi, uz pomoć Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, dok je dva prozora postavila humanitarna organizacija iz Turske, a ljudi pomogli zidanje dimnjaka, popravku krova i ulaznih vrata. Sve što imam u životu stalo je u ovu malu sobicu, govori Frank.

Frank je izrazio nadu da će se njegovo pitanje u vezi državljanstva što prije riješiti, te da će njegov status kao pripadnika Armije RBiH biti sistemski riješen kako bi mogao živjeti u miru za koji se i borio, navodi se u saopćenju Općine Centar

Leave a Comment