Demencija – bolest koja pogađa cijelu porodicu

BANJA LUKA – Četvrti kongres psihijatara iz BiH s međunarodnim učešćem održava se od 16. do 19. novembra u Banjoj Luci, uz prisustvo 300 učesnika iz BiH i regiona. U okviru Kongresa farmaceutska kuća Bosnalijek organizirala je Satelitski simpozij Memento – mala škola demencije.

 

Prof.dr. Alija Sutović iz Psihijatrijske klinike UKC Tuzla kazao je da je demenciji potrebno posvetiti više pažnje kako u praktičnom tako i organizacionom i akademskom smislu u BiH.

 

Sutović ističe da je demencija devastirajuća bolest, koja pogađa i pojedinca i njegovu porodicu i cijelo društvo te je neophodno da se javnost educira o tom problemu, kao i da se prevaziđe stigmatizacija.

 

O temi “Demencija – značaj rane dijagnoze“, govorio je prof. dr. Ninoslav Mimica, iz Klinike za psihijatriju “Vrapče” u Zagrebu, koji je ukazao da je to bolest velikih razmjera. Na svijetu 47 miliona ljudi boluje od demencije. Najveći dio odnosi se na Alzheimerovu bolest više od 60 posto.

 

– Ta će brojka još više rasti, ukoliko se ne nađe adekvatan lijek, i projekcija je da bi broj oboljelih do 2050. godine mogao da bude 115 miliona, na globalnom nivou – kaže dr. Mimica.

 

O savremenoj terapiji demencije govorila je prof. dr. Dragana Ignjatović-Ristić iz Klinike za psihijatriju, Kliničkog centra Kragujevac, koja je ukazala da rano prepoznavanje demencije vodi ka ranim stategijama liječenja i bar efikasnijem usporavanju progresije bolesti.

 

Tokom skupa je istaknuto da je važno upostaviti tačnu dijagnozu, te pronaći pravi način kako pacijentu saopćiti dijagnozu.

 

Jasmina Korda, portparol Bosnalijeka kazala je da demenciju mogu prepoznati osobe koje žive s dementnom osobom jer je to dijagnoza sa kojom se suočava cijela porodica

 

– Bosnalijek je u skladu sa svojom misijom unaprijeđenja kvaliteta života i zdravlja organizirao Satelit simpozij Mala škola demencije kako bi skrenuo pažnju javnosti o problemu demencije i važnosti njenog ranog otkrivanja – istakla je Korda.

Leave a Comment