Djeci iz Konjević Polja sud odobrio da svoj jezik nazivaju bosanskim

Osnovni sud u Srebrenici donio odluku u korist roditelja i djece iz Konjević-Polja u slučaju ostvarivanja prava na nazivanje maternjeg jezika bosanskim.

Sud je cijelosti prihvatio tužbeni zahtjev i time, između ostalog, dao pravo učenicima kao i njihovim roditeljima da svoj maternji jezik nazovu “bosanski jezik”, pravo da se u procesu obrazovanja koriste nastavnim udžbenicima na bosanskom jeziku, te da isti koriste u procesu obrazovanja u pisanoj i verbalnoj formi, kao i pravo na upotrebu latiničnog pisma, potvrdio je advokat Nedim Ademović.

Nalaže se tuženoj tuženoj strani da preduzme aktivnosti u cilju eliminacije diksriminacije u smislu da omogući tužiteljima obrazovni sistem na maternjem bosanskom jeziku u okviru redovnog nastavnog plana i programa te da im omogući udžbenike na bosanskom jeziku i latiničnom pismu, sa sadržajem koji će očuvati kulturni i nacionalni identitet, jezik i vjeroispovijest tužitelja te razvijati svijest o vlastitom identitetu, navodi se u presudi.

Tužena strana dužna je nadoknaditi troškove spora u iznosu od 3.744 KM, a sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Roditelji djece iz Konjević-Polja usprotivili su se planu i programu obrazovnog sistema Republike Srpske, koji im je onemogućavao izučavanje nacionalne skupine predmeta, odnosno nastavu na bosanskom jeziku.

Leave a Comment