Doktor iz BiH na prestižnoj listi najutjecajnijih patologa u svijetu

Na inauguralnoj top-listi najmoćnijih sto perspektivnih stručnjaka iz oblasti patologije i laboratorijske medicine našao se i Semir Vranić iz Trebinja.
 
Na listi “Top 100 Power List” časopisa The Pathologist predstavljeni su patolozi koji su ostvarili najveći utjecaj i čija izuzetna dostignuća su bila revolucionarna za istraživanje u oblasti patologije ili su značajno poboljšala njegu i liječenje pacijenata.
 
Ova prestižna lista rijetko uključuje patologe koji nisu iz SAD-a, stoga je veoma značajno da se u ovom broju časopisa posvećenom mladim naučnicima, našao i Vranić koji radi kao docent na Univerzitetu u Sarajevu i kao dijagnostičar na Kliničkom centru UNSA.
 
Razgovarali smo sa Semirom i željeli smo znati gdje je studirao, te kako se opredijelio za ovu oblast medicine:
 
“Završio sam studij medicine u Sarajevu 2004. godine. Specijalizaciju iz patologije sam završio 2011. godine. Još 2008. godine sam dobio prestižni grant Američkog društva za rak (engl. American Cancer Society), koje mi je omogućilo istraživački boravak u SAD-u u trajanju od godinu dana, preko kojega sam praktično krenuo u svijet nauke. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sam doktorirao 2012. godine kada sam proglašen za najproduktivnijeg doktoranta zagrebačkog Medicinskog fakulteta. Nakon doktorata kao Erasmus stipendista sam bio na jednogodišnjem postdoktorskom usavršavanju na Univerzitetu u Torinu.
 
Uz ove, nagrađivan sam manjim istraživačkim i profesionalnim grantovima, koji su mi omogućili edukaciju u Velikoj Britaniji. Trenutno radim kao dijagnostičar – patolog u Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu, a također sam uključen i u nastavni proces na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u zvanju docenta na predmetu patologija za studente medicine”, rekao je Vranić za Radiosarajevo.ba.
 
Razgovarali smo s Vranićem i o prestižnoj listi objavljenoj u časopisu The Pathologist…
 
“The Pathologist svake godine objavljuje listu najutjecajnijih patologa, ove godine fokus je bio na mladim patolozima, procijenili su da ja prema svojim rezultatima i dosadašnjem radu zaslužujem da me uvrste u tu listu. Predstavljen sam kao ‘pokretač’ te kao ‘čovjek spreman na velike promjene kako bi stvari krenule nabolje’. Mislim da su odlično prepoznali i definirali moju profesionalnu viziju i opredjeljenje, a posebno mi je drago da su to prepoznale moje kolege uvaženi stručnjaci s nekoliko svjetskih univerziteta, koji su me ustvari i nominirali”, rekao je Vranić za naš portal.
 
Zanimalo nas je također čime se Semir Vranić trenutno bavi i šta možemo očekivati od njega u budućnosti.
 
“Moja polja djelovanja osim dijagnostike kao primarnog zanimanja, uključuju akademski, profesionalni i naučni angažman. Akademski angažman je vezan za edukaciju na polju patologije i za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu; također sam dvije i po godine uključen aktivno u rad jedinog indeksiranog bh. naučnog časopisa Bosnian Journal of Basic Medical Sciences (BJBMS) u svojstvu glavnog urednika.
 
BJBMS je jedini bh. naučni časopis koji je indeksiran u najprestižnijoj bibliografskoj bazi Science Citation Index; kroz rad u časopisu nastojim unaprijediti akademsku medicinu i rejting Bosne i Hercegovine na globalnoj razini. Profesionalni angažman je vezan za aktivnu ulogu u Udruženju patologa i citologa Federacije BiH, zatim u organizaciji dva važna godišnja skupa namijenjena edukaciji patologa i specijalizanata patologije: Bryan Warren škole patologije koja se kontinuirano država od 2007. godine u suradnji s Britanskim ogrankom Međunarodne akademije patologije (British Division of the International Academy of Pathology) i Bosansko-turske škole citopatologije koja se počela održavati u ovoj 2016. godini i to u suradnji s Turskim ogrankom Međunarodne akademije patologije (Turkish Division of the International Academy of Pathology).
 
Namjera je da od 2018. godine organiziramo još jedan važan edukativni skup iz patologije u suradnji sa Specijaliziranom onkološkom bolnicom MD Anderson Cancer Center iz Houstona, Teksas, koji predstavlja najjači i najutjecajniji centar za ispitivanje i liječenje raka u svijetu.
 
Naučne aktivnosti su brojne i uključuju aktivnu ulogu u više kolaborativnih studija za istraživanje rijetkih oblika karcinoma dojke (s kolegama iz SAD-a, Italije, Mađarske i Hrvatske), zatim studije s kolegama iz SAD-a fokusirane na ispitivanje i optimizaciju biomarkera za ciljanu imunoterapiju tumora. Npr., jedan takav rad na kojem sam bio koautor, objavljen je 2014. godine u časopisu Američke asocijacije za istraživanje raka (AACR), a proglašen je ove godine od strane AACR-a za jedan od najutjecajnijih i najcitiranijih radova u 2015. godini. Također, s kolegama iz Češke Republike uključen sam u istraživanja rijetkih podtipova karcinoma bubrega (projekt bh. doktoranta dr. Faruka Skenderija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu), a s kolegama iz Hrvatske radim aktivno na istraživanju novih biomarkera kod karcinoma jajnika i testisa.
 
Pitali smo Vranića smatra li da li u BiH nedostaje medicinskih istraživanja, da li se doktori time bave? A kako časopis The Pathologist obraća pažnju na istraživanja koja doprinose poboljšanju njege i liječenju pacijenata, pitali smo Vranića i da li toga nedostaje u BiH:
 
“U Bosni i Hercegovini sigurno manjka kvalitetnih istraživanja, a to je posljedica nedostatne naučne infrastrukture, te manjka kvalitetnih i iskusnih istraživača. Trebat će uložiti jako puno napora da se to stanje popravi, tj. da se akademski utjecaj i rejting BiH podignu na zavidan međunarodni nivo. Nema nikakve dvojbe da naučna istraživanja i posljedična dostignuća direktno poboljšavaju kvalitet njege i liječenje pacijenata”, rekao je Vranić za naš portal.
 
“Medicina u BiH ima perspektivu, jedino ako se otvori prema razvijenom svijetu odakle možemo i trebamo crpiti znanja i vještine i prenositi ih u Bosnu i Hercegovinu. Međunarodno umrežavanje i edukacija su ključ uspjeha”, rekao je doktor Semir Vranić

Leave a Comment