EU i UNICEF posjetili Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli

Delegacije Evropske unije i UNICEF-a u BiH posjetili su Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, kao dio kampanje ”Svako dijete treba porodicu” koju UNICEF provodi u okviru transformacije institucija za zbrinjavanje i sprječavanje razdvajanja porodica, a koji finansira EU.

Na sastanku sa predstavnicima Doma, Kantonalne vlade i Grada Tuzla sumiran je dosadašnji napredak i mogućnosti poboljšanja novih usluga i načina očuvanja porodice i brige o djeci.

Cilj ovog projekta jeste da osigura da djeca bez roditeljskog staranja, djeca pod rizikom od odvajanja iz porodica, djeca sa poteškoćama i osobe sa invaliditetom uživaju jednaka prava i status kao i ostala djeca.

Složili su se da institucionalno zbrinjavanje loše utiče na razvoj djece te da je za to pogodnije porodično okruženje. Uvođenjem novih usluga poput “Dnevnog centra”, “Prihvatilišta” i “Centra za edukaciju i savjetovanje”, omogućeno je preventivno djelovanje Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

– Prevenirano je izmještanje 178 djece iz porodica i mislim da je to samo po sebi značajno – rekao je zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno.

Jedan od ciljeva reforme sistema zbrinjavanja u BiH jeste da institucionalno zbrinjavanje, posebno djece mlađe od tri godine ili djece s teškoćama, bude krajnja mjera u slučaju nužde, te da vrijeme takvog smještaja bude što kraće. Predstavnici UNICEF-a su istakli potrebu za većom podrškom rizičnim porodicama i ulaganjem u hraniteljstvo, kao profesionalnu uslugu.

– Kao prvo, nadležni na svim nivoima trebaju uložiti više u prevenciju razdvajanja porodica tako što će podržati porodice pod rizikom, boljom dječijom, zdravstvenom i socijalnom zaštitom, te omogućiti obrazovanje – istaknula je predstavnica UNICEF-a u BiH Geeta Narayan.

Vlada Tuzlanskog kantona i Grad Tuzla pomažu rad Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

– Vlada TK svake godine za potrebe djece izdvaja oko 14 miliona, a za rad Doma oko milion KM – rekao je ministar za socijalnu politiku i povratak TK Zoran Jovanović

Premijer TK Bego Gutić naglašava da je Dom pokrenuo niz usluga – prihvatilište, centar za edukaciju, dnevni centar, itd.

U Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli evidentan je napredak. Dio štićenika je vraćen biološkim porodicama, a dio je smješten u hraniteljske porodice, tako da je u Domu ostalo 48 djece. Osim toga, na raspolaganju su i usluge Prihvatilišta za djecu od pet do 18 godina.

– Kroz rad Prihvatilišta prepoznali smo nevidljivu djecu, koja nisu bila upisana u matične knjige, nisu imala zdravstveno osiguranje niti su išla u školu. Mnogi su tako prvi put krenuli u školu – objasnio je direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla Amir Muharemović.

U ovom Domu reforma nije u potpunosti završena, ali s obzirom na dosadašnju dinamiku aktivnosti, predstavnici EU i UNICEF-a očekuju da će uskoro biti završena. U cilju prevencije i očuvanja porodice premijer Bego Gutić na ovom sastanku je najavio novi program stambenog zbrinjavanja mladih, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje.

 

Leave a Comment