Nove cijene cigareta i duhana od 1. januara 2018. godine

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine usvojio je na današnjoj sjednici Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i na duhan za pušenje za 2018. godinu, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Članovi Upravnog odbora su donošenjem ove odluke utvrdili da se nova minimalna i specifična akciza za cigarete i duhan primjenjuje od 1. januara 2018. godine.

Prema usvojenoj odluci, koja se zasniva na Zakonu o akcizama u BiH, od 1. januara 2018. godine minimalna akciza iznosit će 2,60 KM umjesto 2,42 KM, a specifična akciza umjesto 1,35 KM bit će 1,50 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

Akciza na duhan za pušenje utvrđuje se u visini od 80 posto minimalne akcize i iznosit će 104 KM umjesto dosadašnjih 96,80 KM po kilogramu.

 Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta na dan 1. januara i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 7. januara 2018. godine, dok se obračun akciza mora dostaviti do 17. januara iduće godine kako bi se obračunala razlika.
Kalkulaciju maloprodajne cijene, formirane shodno ovoj odluci, porezni obveznici dužni su dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 30. novembra 2017. godine.
Upravni odbor je danas usvojio i Odluku o utvrđivanju količine dizel goriva koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica, na koje se ne plaća putarina za 2018. godinu.

Odredbe ove odluke odnose se na dizel gorivo koje koriste rudnici i termoelektrane u procesu proizvodnje i željeznice za pogon šinskih vozila, i to na određenu količinu koju odobri Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na prijedlog vlada entiteta i Brčko distrikta BiH.

Ova odluka primjenjivat će se od 1. januara 2018. godine, a za njenu provedbu zadužena je Uprava za indirektno oporezivanje koja će jednom u tri mjeseca Upravnom odboru podnositi izvještaje o njenoj realizaciji.

Upravni odbor usvojio je danas izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, koje se odnosi na elektronsko podnošenje prijava kod obračuna akciza i PDV-a.

 

Leave a Comment