Oni koji NE ŽELE raditi neće više moći biti osigurani preko Zavoda za zapošljavanje

Kako bi imala tačne podatke o broju ljudi koji aktivno traže posao, Vlada RS-a je, na prijedlog poslodavaca, donijela odluku da će od iduće godine nezaposleni koji ne traže posao pravo na zdravstveno osiguranje ostvariti isključivo preko Zavoda zdravstvenog osiguranja i neće više biti prijavljeni na Zavod za zapošljavanje.

Tom reformom razdvojili bi se aktivni od pasivnih tražitelja posla, a iz Zavoda za zapošljavanje kažu kako će im to dobro doći.

– Ako se u tom smjeru realizuje reforma, definitivno će olakšati posao Zavodu za zapošljavanje i mi ćemo se baviti onim čime se trebamo baviti, oslobođeni dijela administrativnih poslova – rekao je Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje RS-a.

Poslodavci zadovoljni

Također, dodao je kako je tih neaktivnih na zavodima prijavljeno oko 80.000, a prijavljeni su samo radi zdravstvenog osiguranja, a kako je riječ o nositeljima porodičnih domaćinstava, pretpostavlja se kako je taj broj još veći. Poslodavci smatraju da ove izmjene neće nikome naškoditi jer će pravo na zdravstveno osiguranje ostati netaknuto. Poslodavci smatraju kako će puno dobiti tom reformom.

– To bi pomoglo da poslodavci, odnosno cijelokupna privreda, utvrde koliko je stvarno nezaposlenih, odnosno kakva je kvalificirana struktura nezaposlenih kako bi se moglo planirati i kvalitetnije obrazovanje, a također i da se eventualni investitori upoznaju s kolikim brojem i kakvom strukturom radne snage raspolažu na određenom teritoriju – izjavio je Saša Trivić, direktor kompanije Krajina klas, za ATV.

U tom smjeru idu i u FBiH. Kako nam je kazao Haris Čuljević, stručni suradnik za informisanje Federalnog zavoda za zapošljavanje, u toku je izrada novog pravilnika u oblasti zapošljavanja u FBiH kojim je, između ostalog, predviđeno vođenje posebnih evidencija nezaposlenih osoba te osoba bez zaposlenja koje aktivno ne traže posao. Statistički podaci o osobama iz tih evidencija iskazivat će se odvojeno, a u skladu s njihovim statusom. Time će se postići realnije sagledavanje kretanja na tržištu rada, tj. steći će se pouzdaniji podaci o stvarnoj stopi nezaposlenosti u FBiH. Kazao nam je i kako je u interesu Federalnog zavoda za zapošljavanje premještanje administriranja zdravstvenog osiguranja nezaposlenih osoba iz oblasti zapošljavanja, što podrazumijeva izmjenu propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja, a što nije u nadležnosti Zavoda, nego resornih ministarstava.

Rasterećenje

– Premještanje administriranja zdravstvenog osiguranja nezaposlenih osoba iz oblasti zapošljavanja značilo bi značajno financijsko i administrativno rasterećenje javnih službi za zapošljavanje te bi se stvorilo mogućnost ulaganja znatno više financijskih sredstava u mjere aktivne politike zapošljavanje, ali pod uslovom da novim Zakonom o doprinosima, koji je također u izradi, ne bude predviđeno znatno smanjenje stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti iz kojih se financiraju javne službe za zapošljavanje u FBiH – kazao je Čuljević.

Kazao nam je kako je, prema rezultatima ankete o radnoj snazi za 2017., koju provodi Međunarodna organizacija rada (MOR), tzv. anketna stopa nezaposlenosti u FBiH iznosila 20%, dok je evidencijska, koja se temelji na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u FBiH, iznosila oko 45%.

– Razlika u postocima upućuje na činjenicu da se na evidencijama nezaposlenih nalazi i veliki broj osoba koje su prijavljene samo kako bi ostvarile pravo na određene povlastice, među kojima je i zdravstveno osiguranje – kazao je Čuljević

U septembru ove godine je preko Zavoda pravo na zdravstveno osiguranje ostvarilo 236.585 osoba, od kojih je znatan broj onih koji uopšte ne traže posao.

Leave a Comment