Politika ne pomaže: Još nema konkretnih prijedloga da se PDV plaća na kraju mjeseca

Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić nedavno je kazao da očekuje da će u izmjene i dopune Zakona o PDV-u biti ugrađen zahtjev velikog broja privrednika u BiH da se rok za plaćanje PDV-a pomjeri na posljednji dan u mjesecu, kao i da se smanji dnevna zatezna kamatna stopa

Podsjećamo, ovu inicijativu za izmjenu Zakona o PDV-u, podnio je državni poslanik SDP-a BiH Saša Magazinović, a predstavio ju je u saradnji sa institutom Kult, na način da se uvede sistem plaćanja PDV-a po naplaćenom, umjesto po izdatom računu, odbio je UO Uprave za indirektno oporezivanje uz šturo i kontradiktorno obrazloženje da je predloženi sistem neprihvatljiv.

Zvizdić je nakanadno kazao da podržava ovakve zahtjeve privrednika, jer smatra da su opravdani, da će dovesti do poboljšanja poslovnog okruženja u BiH, da će pomjeranje roka za plaćanje PDV-a unaprijediti likvidnost preduzeća, a smanjenje zatezne kamatne stope bitno smanjiti troškove i olakšati poslovanje.

Međutim, konkretnijih poteza nema, pa je za sada nejasno kada bi ovakav prijedlog mogao doći na dnevni red Parlamenta BiH.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) nema konkretnih prijedloga, iako je i Zvizdić kazao da UIO treba u najkraćem roku postupiti u skladu sa definisanim smjernicama Savjeta ministara i stvori potrebne pretpostavke za uvođenje elektronskog plaćanja PDV-a i direktnih poreza.

Već treći mjesec je u toku od prve ideje za ovakvo uređenje PDV Sistema, ali UIO ništa nije uradio. Očito je da će Vijeće ministara morati ponovo poslati UIO “naredbu” za izradom ovakvog prijedloga.

Leave a Comment