Projekti za osnaživanje žena vrijedni 2,5 miliona dolara

Jača liderska uloga žena i učešće u političkom životu, kao i podrška pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja (SDG) uz uključivanje privatnog sektora, u fokusu su dva projekta vrijednosti 2,5 miliona američkih dolara koje će Vlada Švedske finansirati, a agencije Ujedinjenih nacija implementirati u naredne dvije godine.

Vlada Švedske u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) će promovirati veću zastupljenost žena u svim aspektima i sferama procesa donošenja odluka u Bosni i Hercegovini.

Projekt “Žene u izbornom procesu” ima za cilj osigurati jednaku šansu kandidatkinjama na općim izborima 2018. godine i lokalnim izborima 2020. godine.

– Žene i muškarci moraju imati jednaku moć oblikovanja društva. Feministička vanjska politika je agenda za promjenu koja za cilj ima povećati realizaciju prava, zastupljenosti i resursa svih žena i djevojčica, u skladu s realnosti okruženja u kojem žive – kazao je ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg.

Naglasio je da BiH nije izuzetak u odnosu na ostatak svijeta o pitanju nedovoljne zastupljenosti žena u političkim i drugim tijelima u kojima se donose odluke, dodajući da će ovaj projekat pomoći BiH da Agendu 2030 provede u akciju.

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH Sezin Sinanoglu istaknula je da su osnaživanje žena i postizanje rodne ravnopravnosti ključni za razvoj, u svim društvima i zemljama svijeta.

Dvogodišnji projekt Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDG) i angažiranje privatnog sektora ukupne vrijednosti 600.000 dolara ima za cilj pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u BiH za provedbu Agende 2030 koju su sve članice UN-a usvojile u septembru 2015. godine.

Agenda 2030 pravi je odmak od izoliranih pristupa razvoju i promiče integraciju privrede, okoliša i društva te kao takva, može osigurati dodatnu vrijednost evropskim integracijama i Reformskoj agendi BiH, podsjeća se u saopćenju Ujedinjenih nacija.

Potreban je angažman aktera na svim nivoima društva da bi se osiguralo da niko nije zapostavljen ili izostavljen, jer institucije vlasti na svim nivoima, poslovni sektor i drugi nevladini akteri te pojedinci, kao i međunarodne organizacije trebaju doprinijeti stvaranju održive budućnosti bh. društva.

Leave a Comment