Radioaktivni oblak stigao do BiH: Iako su karte tvrdile drugačije, podaci za nuklearnu sigurnost otkrivaju…

 

Uređaji za praćenje stanja radioaktivnosti u zraku, Zavoda za zaštitu zdravlja u FBiH su sredinom oktobra ove godine registrirali izvjesno povećanje koncentracije radioaktivnisti, i to Rutenijuma-106

 

 

Iako karta koju je objavio Francuski institut za nuklearnu sigurnost nije otkrivala da je radioaktivni oblak koji se nadvio nad Evropom došao i do BiH, podaci koje smo dobili od Regulatornu agenciju za radijacijsku i nukleatnu sigurnost BiH govore drugačije, piše Večernji list BiH.

 

Uređaji za praćenje stanja radioaktivnosti u zraku, Zavoda za zaštitu zdravlja u FBiH su sredinom oktobra ove godine registrirali izvjesno povećanje koncentracije radioaktivnisti, i to Rutenijuma-106.

 

– Ovo povećanje je bilo znatno ispod dozvoljenih limita radioaktivnosti propisanih od strane IAEA-e, Međunarodne Agencije za Atomsku Energiju. U skladu sa nužnim mjerama, Agencija za Radioaktivnu i Nuklearnu sigurnost BiH, je izdala nalog za kontinuirano praćenje stanja nakon uočenih promjena, što je Zavod i provodio. Posljednja mjerenja pokazuju potpunu normalizaciju stanja, tako da Zavod nastavlja sa praćenjem stanja u skladu sa redovnim planom i aktivnostima – rekao je juče za Večernji list Zoran Tešanović, zamjenik direktora Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

 

Dodao je kako je najvažnije da je stanje pod kontrolom, te kako su poduzeti svi koraci koji osiguravaju reakciju ukolio dođe do novog pogoršanja stanja.

 

Nekoliko evropskih agencija za nuklearnu sigurnost je izvijestilo javnost kako sumnjaju da je do povećanja radioaktivnosti nad Evropom došlo zbog nesreće u nuklearnom objektu u Rusiji ili Kazahstanu krajem septembra ove godine. Ipak, niko od njih nije mogao sa sigurnošću odrediti lokaciju na kojoj je moglo doći do nesreće.

 

Ruske vlasti su odbacile mogućnost da je na njihovom teritoriju došlo do bilo kakve nesreće koja je mogla uzrokovati povećanje radioaktivnosti, dok Kazahstan o svemu još uvijek šuti.

 

Inače, ruteniji 106 nastaje dijeljenjem atoma u nuklearnom reaktoru

 

Leave a Comment