Sadik Ahmetović pitao kada će reprezentacija BiH dobiti svoj stadion: Nacionalni stadion imaju puno manje i nerazvijenije zemlje od BiH

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sadik Ahmetović je na zajedničkoj sjednici oba doma državnog parlamenta postavio pitanje kada će Vijeće ministara BiH pokrenuti inicijativu za izgradnju nacionalnog nogometnog stadiona za potrebe nogometne reprezentacije BiH?

Kazao je kako misli da ovoj zemlji treba nacionalni stadion, „jer to imaju puno manje i nerazvijenije zemlje od BiH“.

– Želim inicirati jedan ovakav projekat, jer misim da on treba Bosni i Hercegovin – kazao je Ahmetović.

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović je, odgovarajući na ovo pitanje, podsjetio da su zakonom propisane nadležnosti tog ministarstva koje, između ostalog, ima i koordinirajuću ulogu kada je riječ o rješavanju pitanja u oblasti sporta.

– Ministarstvo, u skladu sa svojim nadležnostima, unutar programa posebne namjene, jednom godišnje raspisuje javni poziv za grant sufinansiranje sportskih manifestacija kojima se sufinansiraju aktivnosti sportskih subjekata vezane za organizaciju i učestvovanje u međunarodnim sportskim manifestacijama – naveo je ministar Osmanović.

Dodao je da, s obzirom na iznose grantova koji se u prosjeku kreću oko milion i tristo hiljada KM, smatraju da su nedostatna sredstva za sufinansiranje aktivnosti sportskih subjekata, a posebno za pokretanje izgradnje sportskih objekata, odnosno nogometnih stadiona.

– Preuzimajući mandat zatekli smo stanje u budžetu gdje je sportu bila namijenjena nula konvertibilnih maraka – kazao je Osmanović, te dodao da Ministartsvo svake godine u svom budžetskom zahtjevu traži veći iznos za potrebe sufnansiranja sporta u BiH.

Međutim, pojasnio je on, zbog budžetskog okvira koji je ograničen, nije moguće izdvojiti više za potrebe sporta.

– Da bi uopće mogli imati ovakve inicijative, Ministarstvo mora raspolagati s višemilionskim sredstvima. Izgradnja infrastrukturnih projekata ovakvog tipa zahtijeva uključenje lokalnih zajednica, nadležnih entitetskih i kantonalnih vlasti koje su jedino nadležne za izdavanje određenih potrebnih dozvola. Vijeće ministara BiH raspolaže zemljištem, imovinom takvog tipa koji bi mogli poslužiti ovoj svrsi – napomenuo je ministar Osmanović.

On ističe da pravio da organizira sportska nogometna takmičenja u BiH ima Nogometni savez BiH, koji utvrđuje svoje vlastite prioritete. Dodaje da Ministarstvo stoji na raspolaganju Savezu kada su ovakve inicijative u pitanju.

On je naglasio da se ovom pitanju u narednom periodu mora posvetiti veća pažnja od svih nivoa vlasti i Negometnog saveza BiH.

Leave a Comment