STRAVIČNO: Širi se smrtonosna bolest, ubija za 48 sati!

Na Madagaskaru je u toku epidemija kuge koja se neuobičajeno širi i zahvata područja u kojima inače nema kuge.

Naime, kuga je na Madagaskaru endemski prisutna, prosječno godišnje ima 400 prijavljenih slučajeva, među kojima prevladava bubonska kuga (80-95 odsto svih oboljelih).

Međutim, u ovoj epidemiji, u kojoj je od početka avgusta do 16. oktobra prijavljeno 805 slučajeva, uključujući 74 umrlih (smrtnost 9,2 odsto), među oboljelima prevladava plućna kuga (74 odsto oboljelih).

Najveći je broj oboljelih i umrlih zabilježen u glavnom gradu Antananarivo, luci Toamasina i ruralnim predjelima područja Faratsiho.

Slučajevi kuge zabilježeni su u 18 (82 odsto) od ukupno 22 regije, uključujući sjeverne i jugoistočne regije koje inače nisu endemska područja za kugu.

Osim toga, od 30. septembra do sada kugom je zaraženo i najmanje osmoro zdravstvenih radnika jedne regionalne bolnice.

Zabrinjavajuće je da u ovoj epidemiji većina oboljelih ima plućnu kugu, koja se proširila i u neendemska područja Madagaskara, a s obzirom na to da se radi o početku epidemijske sezone koja traje od septembra do aprila, očekuje se još veliki broj oboljelih.

Ljudi umiru u roku od 48 sati

Plućna kuga najčešće nastaje kada se tokom septikemije razvije upala pluća (sekundarna plućna kuga), a rjeđe direktnim udisanjem uzročnika u disajne puteve (primarna plućna kuga).

Čovjek koji boluje od plućne kuge je zarazan za okolinu, a bolest se sa čovjeka na čovjeka prenosi kapljičnim putem. Plućna kuga širi se u roku od 24 sata, a zaraženi, ako se ne liječe, umiru u roku od 48 sati.

Leave a Comment