U Službenom listu objavljena Deklaracija Doma naroda PSBiH o izgradnji Pelješkog mosta

U Deklaraciji koju potpisuje predsjedavajući Doma naroda PSBiH Bariša Čolak piše da je Članom IV Ustava Bosne i Hercegovine propisano da se Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sastoji od dva doma: Doma naroda i Zastupničkog doma.

“Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ne dovodeći u pitanje pravo Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za donošenje deklaracija i drugih akata, ističe da Deklaracija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, usvojena na 51. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 7. i 13. septembra 2017., a koja se odnosi na problematiku izgradnje mosta kopno-Pelješac i neka druga pitanja o odnosima Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i odnosima Bosne i Hercegovine i Evropske unije, nije razmatrana i nije zauzet stav u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine”, piše u Deklaraciji Doma naroda.

Leave a Comment