Za penzionisanje radnika Vitezita, Vitezkartona, Krivaje, Heliosa, BNT-a 1.117.808 KM

U funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, Vlada FBiH danas je dala saglasnost za odobravanje raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za PIO u ukupnom iznosu od 784.198,48 KM za 47 radnika privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez i “Vitezkartona” d.o.o. Vitez koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.

Sredstva, koja će biti doznačena na račun Federalnog zavoda za PIO, deponovana su na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, otvorenog kod Centralne banke BiH.

Federalna vlada danas je, također, odobrila dodjelu dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije s pozicije subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa za penzionisanje zaposlenika, u ukupnom iznosu od 333.610,10 KM. Ovaj iznos namijenjen je za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž. Riječ je o ukupno 73 zaposlenika iz tri privredna društva.

Krivaji-Mobel d.o.o. – u stečaju, iz sektora drvne industrije odobreno 139.069,53 KM za 63 zaposlenika, Heliosu d.d. Banovići 44.540,57 KM za penzionisanje četiri zaposlenika i BNT Hidraulici d.d. – u stečaju Novi Travnik 150.000 KM za doprinose za šest zaposlenika.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednom društvu koje zaključi ugovor s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva će biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Leave a Comment