Ambasada SAD o tvrdnji da ćevabdžinica utiče na mjerenja zagađenja zraka

 

 

Na hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo o kvaliteti zraka u Kantonu Sarajevo, član stručnog tijela za provedbu plana interventnih mjera u Kantona Sarajevo Plamenko Tais je prezentirao informaciju o kvaliteti zraka u Kantonu Sarajevo.

Tais se osvrnuo na podatke o zagađenosti zraka Ambasade Sjedinjenih Američkih država kazavši da je „mjesto postavljanja analizatora američke ambasade veoma upitno zbog jednog značajnog izvora prašine koji se nalazi u blizini ćevabdžinice“.

„Ona vrlo često strašno puno emituje prema američkoj ambasadi. Sama lokacija i način prikazivanja rezultata američke ambasade nije u skladu sa našim standardima“, kazao je na sjednici Tais što je izazvalo burne reakcije javnosti u BiH.

Uslijedila su mnogobrojna ismijavanja ove izjave i na društvenim mrežama.

Povodom tvdnji iznesenih na hitnoj sjednici Skupštine KS, zatražili smo komentar Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

„Ovo je smiješna i naučno neutemeljena optužba. Čak i ako laički 
posmatramo dobre i umjerene rezultate mjerenja kvaliteta zraka u danima 
kada su okolni restorani otvoreni, kao i opasne nivoe zagađenosti u 
periodima kada su restorani zatvoreni, logičan zaključak se sam nameće. 
Brojni stručnjaci za praćenje kvaliteta zraka pri Američkoj agenciji za 
zaštitu okoliša (EPA) pregledali su lokaciju na kojoj je postavljena 
oprema za praćenje kvaliteta zraka u Ambasadi SAD, i ona je u skladu je 
sa strogim smjernicama EPA, opisanim u Code of Federal Regulations, što 
se tiče visine na kojoj je postavljen monitor, protoka zraka oko njega, 
udaljenosti od ceste i drugih izvora zagađenja“, naveli su za Radiosarajevo.ba iz Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, EPA-ini stručnjaci izračunali su da će dominantni smjer vjetra nositi emisije iz restorana u suprotnom smjeru od kompleksa ambasade SAD-a.

„U mjesecu novembru, primjerice, vjetar je nosio emisije iz restorana prema monitoru manje od 10 posto vremena. Naučnici iz EPA-e procjenjuju da će pomenuti restoran vrlo malo doprinijeti postotku koncentracija PM 2.5. Osim toga, uzimajući u obzir udaljenost, emisije čestica iz restorana do monitora bi se najvjerovatnije raspršile“, naglašeno je u odgovoru Ambasade SAD-a.

Stručnjaci EPA-e dodaju da ovakva sofisticirana oprema koristi se u američkim ambasadama i konzulatima širom svijeta, a istu tehnologiju koristi i Federalni hidrometeorološki zavod i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za njihova mjerenja PM 10.

„Za razliku od lokalnih monitora, monitor u Ambasadi SAD mjeri nivo sitnih čestica (PM2.5) i objavljuje podatke o njima. To su jako sitne čestice koje prodiru duboko u respiratorni sistem i imaju ozbiljne posljedice po zdravlje. Mjerenja PM10 uključuju mjerenja PM2.5, kao i mjerenja većih čestica, tzv. ‘grube’ frakcije (čestice 2.5 do 10 mikrometara). Zato na očitanje monitora za PM10 utiču i izvori velikih čestica, poput prašine“, navodi se u odgovoru Ambasade SAD za Radiosarajevo.ba.

Leave a Comment