Borački zadružni savez na udaru kritika jer im je direktor rođen 1993. godine

 

Na čelu udruženja policajaca uglavnom se nalazi trenutni ili bivši policajac, prvi čovjek udruženja ljekara je uglavnom ljekar ili bivši ljekar, dok vatrogasni dom vodi čovjek koji je bar jednom gasio vatru. Ipak, na čelu Boračkog zadružnog saveza FBIH, jednog od brojnih boračkih saveza u BiH, nalazi se Halil Sulejmanović, čovjek koji je rođen ratne 1993. godine.

Riječ je o organizaciji koju su kreirale zadruge i samostalni zadrugari, a na inicijativu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida rata, odnosno ministra Salke Bukvarevića. Borački zadružni savez, čiji predstavnici tvrde da je nevladnina organizacija, navodno pruža pravno-ekonomsko savjetovanje u rješavanju pitanja nastalih u registraciji, razvoju i poslovanju, a sa fokusom na boračku populaciju.

S obzirom da je prvi čovjek boračkog saveza 25-godišnjak, mnogi s razlogom postavljaju legitimno pitanje da li Sulejmanović raspolaže potrebnim iskustvom i znanjem da bi kvalitetno služio boračkoj populaciji.

Naravno, korisnici društvenih mreža ubrzo su prepoznali apsurd te, s pravom, traže odgovor na pitanje kako osoba koja je rođena u ratu može biti adekvatna za obavljanje posla koji, u najmanju ruku, zahtijeva dijeljenje istih ili sličnih iskustava, a kako bi što bolje predstavljao određenu populaciju.

S druge strane, savez se oglasio saopćenjem u kojem stoji da je direktor Sulejmanović kompetentan za tu funkciju.

“Direktor Boračkog zadružnog saveza FBIH Sulejmanović Halil je edukovan u polju međunarodnog i domaćeg poslovnog prava i u pogledu registracije, upravljanja, vođenja i poslovanja naših zadruga kao naših najvažnijih životnih projekata što neminovno vodi ka njihovoj uspješnosti i stabilnosti”, kaže se u saopćenju.

Leave a Comment