CIK bez rješenja o popuni Doma naroda FBiH

 

PODIJELJENA MIŠLJENJA

 

SARAJEVO, (Patria) – Centralna izborna komisija BiH ni na današnjoj sjednici nije pronašla način za popunu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Član CIK-a Suad Arnautović je predložio da se tačka o popuni Doma naroda Parlamenta FBiH uvrsti kao tačka dnevnog reda današnje sjednice CIK-a, ali je njegov prijedlog dobio podršku tri člana CIK-a, dok je šest članova bilo protiv dopune dnevnog reda.

Arnautović je nakon toga kazao predsjedniku Branku Petriću da ga ignoriše.

„Prostom mehaničkom većinom se ne može odbijati prijedlog i to će imati implikacije na sljedeći saziv CIK –a“, istakao je Arnautović.

Iz HDZ-a BiH insistiraju na Popisu iz 2013. godine prilikom popune Doma naroda Federalnog parlamenta, dok druge stranke, kao i međunarodne organizacije i eksperti smatraju da se prilikom popune Doma naroda FBiH još uvijek mora koristiti Popis iz 1991. godine, jer se svi povratnici u BiH nakon rata nisu vratili svojim kućama, pa bi uzimanje sadašnjeg stanja za raspodjelu mandata u Parlamentu značilo i legalizaciju etničkog čišćenja u BiH počinjeno ratnim djelovanjem devedesetih. Takvi stavovi doveli su do toga da CIK još uvijek nije donio odluku na koji način treba popuniti Dom naroda Parlamenta FBiH, nakon izbora koji su održani 7. oktobra.

 

Članica CIK-a Irena Hadžiabdić kazala je da se javnosti moraju dati odgovori, dok je član CIK-a Ahmed Šantić kazao da su u opciji četiri prijedloga za popunu Doma naroda, ali da su se ta rješanja trebala sublimirati u maksimalno dva prijedloga.

„Moramo donijeti odluku, ali zahtijevam da se dinamika ubrza i donese odluka prije praznika“, smatra Šantić.

Stjepan Mikić je kazao da „ako zakonodavac može da ne izmijeni izborni zakon u roku od 6 mjeseci od odluke Ustavnog suda ne vidim zašto mi moramo žuriti“.

„Bez uvrede i sumnjičavosti za sljedeću sjednicu trebamo pripremiti dva prijedloga i da glasamo o njima“, kazao je Mikić.

Član CIK.a Vlado Rogić pozvao je na kolegijalnost “i da se ne daju prijedlozi minut do 12.”

Suad Arnautović je kazao da je neumjesno da se prijedlog uopšte ne stavi na dnevni red.

Rogić smatra da se o prijedlozima treba raspravljati na Kolegiju, dok je predsjednik CIK-a Branko Petrić kazao da nije spreman raspravljati o prijedlogu.

„Ne znam da li će biti drugih prijedloga kolega koji zastupaju drugačiji stav. Ako ne bude, onda ću ja dati prijedlog“, istakao je Petrić

Petrić je naglasio članovima CIK-a da se pripreme preko vikenda i da se pripremi još jedan prijedlog za popunu Doma naroda Federalnog parlamenta.

Irena Hadžiabdić je mišljenja da je „doprinos nekih kolega nula a da neki rade i za njih“.

Leave a Comment