Državna granica BiH i Srbije je porozna, čak su i granični policajci kažnjavani zbog krijumčarenja

 

Vijeće ministara BiH odgovorilo je na zastupničko pitanje u vezi s poroznosti granice Bosne i Hercegovine sa Srbijom, u općini Rudo, navodeći da na tom dijelu razgraničenja, kao i na svim ostalim dijelovima granice prema Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, postoji mogućnost krijumčarenja robe, ljudi, narkotika i oružja.

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Saša Magazinović uputio je osam pitanja Graničnoj policiji BiH i Vijeću ministara BiH nakon što je krajem 2017. ukazao na poroznost granice sa Srbijom, u općini Rudo. Komentari na dobivene odgovore naći će se na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

U prethodnom periodu je proveden veći broj disciplinskih i krivičnih postupaka protiv policijskih službenika, navode iz Vijeća ministara, što će temu učiniti zanimljivijom za parlamentarnu raspravu.

Vijeće ministara BiH u odgovoru navodi da iz mjesta Sjeverin (Republika Srbija) postoji drumski put koji se odvaja od regionalnog puta i kojim je moguće otići u dubinu teritorije Republike Srbije, odnosno do Priborja.

“U proteklom periodu je u sklopu zajedničkih patrola izvršen obilazak tog puta s
policijskim službenicima Granične policije Republike Srbije i utvrđeno je da se radi o drumskom putu koji vodi do sela Strmac i Zabrđe. Put je teško prohodan i veći dio godine neupotrebljiv, a koristi se za izvlačenje šume i šumske radove”, navodi se u odgovoru.

Vijeće ministara BiH u odgovoru navodi da je Priboj od Sjeverina tim lokalnim putem udaljen blizu 20 kilometara.

“Nadzor ove putne komunikacije povremeno vrše policijski službenici MUP-a Republike Srbije, kao i zajedničke patrole granične policije Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, u skladu s planiranim aktivnostima i raspoloživim operativnim saznanjima koja se odnose na ovo područje”, stoji u odgovoru.

U odgovoru ističu da, kao i na svim ostalim dijelovima granice prema Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, postoji mogućnost krijumčarenja robe, ljudi, narkotika i oružja, kako kategorisanim, tako i nekategorisanim putnim pravcima koji iz Srbije vode u Bosnu i Hercegovinu.

“JGP Višegrad ne raspolaže konkretnim saznanjima koja bi ukazivala na prisutnu opasnost od tih vrsta nedozvoljenih radnji na ovom dijelu državne granice. Takvim saznanjima ne raspolaže ni Granična policija Republike Srbije s kojom se na lokalnom i regionalnom nivou redovno vrši razmjena informacija. Također, takva saznanja Graničnoj policiji BiH nije dostavljala ni UIO BiH, kao ni druge policijske agencije u BiH i inozemstvu”, stoji u odgovoru Vijeća ministara BiH.

Ipak, ističu da je u toku 2017. godine na JGP Višegrad u šest slučajeva prilikom granične kontrole vozila na putnoj komunikaciji od Brodara do Uvca pronalažena i na daljnje postupanje ustupana roba koja je transportirana bez potrebne dokumentacije.

“Pet predmeta je na daljnji rad ustupljeno službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a jedan predmet je ustupljen Veterinarskoj inspekciji. Svi predmeti su okarakterisani kao prekršaji i prema počiniocima su preduzete potrebne mjere i radnje na sankcionisanju prekršaja”, navodi se u odgovoru.

Vijeće ministara BiH ističe da postoji mogućnost da se roba koja dolazi u Sjeverin (Republika Srbija) kamionima prevozi dalje u BiH, ali da postoji mogućnost da postane predmet operativnog praćenja nadležnih organa.

“U prethodnom periodu proveden je veći broj, kako disciplinskih, tako i krivičnih postupaka protiv policijskih službenika JGP Višegrad, koji su pravosnažno kažnjeni disciplinskom mjerom u provedenim internim postupcima i uslovnom osudom u krivičnom postupku, a dvojici policijskih službenika je raskinut radni odnos te im je Sud BiH izrekao mjeru izdržavanja višemjesečne kazne zatvora”, zaključeno je u odgovoru.

Leave a Comment