Enver poručio Miloradu i Željki: “Ne trudite se, entiteti ne mogu imenovati ambasadore”

 

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zakazao je sjednicu Predsjedništva BiH na čijem bi se dnevnom redu trebale naći i smjene određenih ambasadora. Dodik je najavio da će povući značajan broj ambasadora i veoma brzo imenovati nove. Dodik je tim povodom održao sastanak sa predsjednicom bh. entiteta Republika Srpska Željkom Cvijanović na kojem je zaključeno da se povuku svi ambasadori imenovani u ime Srba, u svim ambasadama i konzulatima i da se otpočne procedura imenovanja novih i to u skladu sa Ustavom Republike Srpske.

U amandmanu L Ustava RS navodi se da “Predsjednik Republike ukazom, na prijedlog Vlade, postavlja i opoziva šefove predstavništava Republike Srpske u inozemstvu i predlaže ambasadore i druge međunarodne predstavnike Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.“

Doktor pravnih nauka Enver Išerić javno je reagirao na Dodikove najave te je na svom zvaničnom FB profilu pojasnio da je takvo nešto u suprotnosti sa Ustavom BiH koji jasno propisuje šta su nadležnosti Predsjedništva BiH.

Ustavom Bosne i Hercegovine u članu V 3., kojim su utvrđene nadležnosti Predsjedništva Bosne i Hercegovine, između ostalog, propisano :„3. Ovlaštenja Predsjedništvo je nadležno za: a. Vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine. b. Imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih najviše dvije trećine mogu biti odabrani sa teritorije Federacije.“ – navodi Išerić, prenosi “Patria“.

Iz odredaba Ustava Bosne i Hercegovine jasno je da je imenovanje ambasadora u isključivoj nadležnosti Predsjedništva Bosne i Hercegovine, da član Predsjedništva ne vrši nikakvo „proglašavanje“ ambasadora predloženih od predsjednika Republike Srpske, jer entiteti nemaju apsolutno nikakvu nadležnost po tom pitanju, pojašnjava Išerić.

On smatra da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine treba pristupiti vrlo oprezno tom pitanju, jer se na ovaj način pokušava potvrditi teza da je Bosna i Hercegovina „sastavljena“ od dva entiteta i da se nijedna odluka u institucijama BiH ne može donijeti bez mišljenja, odnosno saglasnosti entiteta, čime se Bosna i Hercegovina želi prikazati kao složena država sa karakteristikama unije država ili konfederacije.

Predsjedništvo BiH ima nadležnost imenovanja i smjenjivanja ambasadora, ali ta odluka ne smije biti zasnovana na bilo kakvim prijedlozima ili odlukama entitetskih organa, nego na detaljnoj analizi njihovog rada i predstavljanja i zastupanja interesa Bosne i Hercegovine, a ne interesa entiteta i pojedinih konstitutivnih naroda.

Osim toga član Predsjedništva BiH mora da se ponaša u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a ne na osnovu ustava entiteta, kako u svojoj izjavi navodi Dodik.

Išerić smatra da smjena postojećih i imenovanje novih ambasadora Bosne i Hercegovine moraju biti zasnovani na njihovim izvještajima o dosadašnjem radu, koje će Predsjedništvu Bosne i Hercegovine prezentirati Ministarstvo vanjskih poslova.

Ako Predsjedništvo BiH prihvati prijedlog koji zagovara predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik i uvede novu praksu i proceduru imenovanja ambasadora, koja je u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, možemo očekivati kontinuirano slabljanje svih državnih institucija i jačanje entiteta, što dovodi u opasnost sam opstanak Bosne i Hercegovine, kao suverene države” – zaključio je Išerić.

 

Leave a Comment