Izmijenjena Odluka o demobilisanim borcima: Ukinute godine kao jedan od kriterija za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć

 

Izmijenjena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica, sapćeno je iz Federalnog ministarstva za boračka pitanja. Federalna vlada je na telefonskoj sjednici prihvatila izmjene kojima su ukinute godine, kao jedan od kriterija za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći.

To znači da pravo na apliciranje ima nezaposleni demobilizirani branilac koji je prijavljen kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu prije stupanja na snagu ove Odluke, a koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BiH i ako nema mjesečnih primanja.

Također, pravo za jednokratnu dodjelu sredstava može ostvariti bračni partner umrlog demobiliziranog branioca koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu. Ukoliko nije zasnovao novu bračnu zajednicu, ako je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu prije stupanja na snagu ove Odluke, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BiH i ako nemaj mjesečnih primanja.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević tim povodom je još jednom naglasio da je ovo Ministarstvo servis svim borcima te da su zahtjevi boračkih udruženja uvaženi čim su zaprimljeni. Ovom Odlukom, kako je naveo, cilj je da se pomognu najugroženije kategorije boraca, prvenstveno demobilizirani branioci koji nemaju drugih mjesečnih primanja.

Produžen je i rok za podnošenje zahtjeva, tako će aplikanti zahtjeve na propisanom obrascu podnositi u Grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u kojima se podnosilac zahtjeva vodi u vojnoj evidenciji do 27.12.2018. godine. Sve dodatne informacije mogu dobiti na brojeve telefona 033/212-447 i 033/221-060.

saff.ba

Leave a Comment