Kako se pravilno šaltaju brzine

 

Tehnika promjene stepena prenosa, iako se čini trivijalna, zahtijeva određenu vještinu. Izmjena brzina se koristi u dva slučaja – prilikom ubrzanja, te prilikom usporavanja vozila. Promjena brzine u drugom slučaju (usporavanje) je dosta često nepoznanica za vozače.

Ukratko o mjenjaču (getribi)

Sklop mjenjača (getriba) je dizajniran tako da svaki stepen prenosa (brzina) ima određeni efektivni raspon (power band), u kojem je motor u stanju da prenese najveću snagu to;kovima.

Sklopovi mjenjača su dizajnirani tako da svakom izmjenom brzine broj obrtaja motora bude na početku efektivnog raspona, pružajući na taj način maksimalno ubrzanje sve do najveće brzine vozila.

Mijenjanje brzine prilikom ubrzanja

Tokom ubrzanja vozila potrebno je pravilno mijenjati stepen prenosa kako ne bismo nepotrebno opterećivali motor, te kako ne bismo bespotrebno trošili gorivo i time zagađivali okolinu i bacali novac.

Kada se tokom ubrzanja mijenja stepen prenosa nije potrebno ubaciti prvo u neutralnu brzinu (ler) niti dodavati “među-gas”. Moderni sklopovi mjenjača (getriba) su vrlo precizne izrade i nema potrebe za takvim tehnikama, najbolje je izmjenu brzine napraviti jednolikim pokretom.

Za ekonomičnu vožnju brzine se tokkom ubrzanja mijenjaju na oko 2.000 obrtaja (rpm) za dizel motore, odnosno na oko 2.500-3.000 (rpm) za benzinske motore. Ovakvom izmjenom stepena prenosa postiže se značajna ušteda goriva.

Mijenjanje brzine tokom usporavanja (kočenja)

Ukoliko ne mijenjate brzine pravilno tokom usporavanja vrlo vjerovatno ćete oštetiti sklopove mjenjača (getriba). Ovo vjerovatno i ne primjećujete jer ste okupirani kočenjem i saobraćajem oko vas, ali postoji način na koji se sami možete uvjeriti koliko je ovo štetno za automobil:

– Ubrzajte do 80km/h tako da vozite u petom stepenu prenosa. Kočite (bez promjene brzine) do 40km/h. Otpustite kočnicu. Šta primjećujete?

Često će vam se dogoditi, pogotovo tokom vožnje po gradu, da morate skroz zaustaviti vozilo (npr. zbog semafora). Ukoliko nemate običaj da mijenjate brzine tokom kočenja, onda vam je jasno koliko opterećenje podnosi getriba – sve dok ne pritisnete kvačilo.

Promjena brzine tokom usporavanja može da bude zahtjevna i uzrokovana nagle izmjene težišta vozila koje rezultiraju neudobnom vožnjom za putnike, te naglim “udarima” na sklop mjenjača.

Uz malo vježbe ovakva promjena (smanjenje) stepena prenosa može da se izvede potpuno “bezbolno” bez najmanjeg trzaja – pomoću tehnike usklađivanja broja obrtaja.

 

Leave a Comment