Najvećim investitorima iz Austrije sve teže u BiH

 

Polovina austrijskih privrednika koji posluju u BiH smatra kako se u posljednjih godinu dana po pitanju razvoja ekonomske i privredne klime nije ništa promijenilo, svaki treći investitor smatra da se situacija pogoršala, a tek svaki peti da je poboljšanja ipak bilo.

Pokazalo je to godišnje anketiranje poslovnih subjekata iz Austrije u BiH koje je izvršila kancelarija trgovinskog savjetnika austrijske ambasade i prema kojem je generalni utisak loš, ali se u ovoj godini očekuju poboljšanja. Kao najvažniju oblast u kojoj su poželjna poboljšanja, ispitanici su istakli političku stabilnost, kao i smanjenje birokratije i kriminala, a kao potencijal na kojem treba raditi istakli su infrastrukturu, kako putnu, tako i električnu i digitalnu.

Poboljšanja se očekuju i na polju dizanja svijesti o kvalitetu proizvoda, jer je svijest kupovne moći više usmjerena na cijene, a ne na kvalitet.

“Putna infrastruktura je za sve kompanije veoma bitna, naročito kada se gleda težnja za izvozom prema Evropi i svijetu koji bi bio puno uspješniji i učinkovitiji”, kazao je Filipe Kupfer, trgovinski savjetnik u BiH. Na pitanje da li su u sklopu svoje firme u BiH zainteresovani za uvođenje neformalnog dualnog obrazovanja, odnosno da li su zainteresovani za zapošljavanje učenika u privredi, 53,1 odsto firmi je odgovorilo pozitivno.

Dualno obrazovanje, prema riječima Kupfera, je decenijama prisutno u Austriji i pokazalo se kao veoma uspješan model kojim su učenici odmah po završetku škole spremni za tržište rada.

“U proteklom periodu BiH je suočena s velikim migracijama radne snage, tako da se poslodavci već suočavaju s problemom pronalaska kvalifikovane radne snage. Smatram da je uvođenje dualnog obrazovanja ključan faktor za razvoj BiH i da bi upravo ovaj princip mogao biti rješenje za to”, naglasio je on.

Jasmin Hošo, direktor firme “Wienerberger-Tondach BiH”, kazao je da tehnologije i resursi jesu krucijalni, ali nisu dovoljni jer u konkurenciji sa zemljama iz okruženja, treba razmišljati kako napraviti konkurentsku prednost i postati interesantan investitorima.

“Mislim da je veoma važno da svako izostajanje iz napretka BiH ka EU može voditi daljim skretanjima investicija, trgovine i pomoći, jer će EU prvo pomoći svoje članice, a onda ići dalje”, ističe Hošo.

Ono što brine kada su u pitanju investiranja je da je politička retorika veoma negativna, što je ograničavajući faktor koji može uticati na namjere investitora da ulažu u BiH.

“Stvar koja zabrinjava je i prisutnost ekonomskog nacionalizma, jer veoma mnogo zemalja se pokušava osigurati od potencijalne konkurencije, što na dugi rok može ograničiti potrebe za istraživanjem i razvojem, da se kompanije zatvaraju same u sebe”, zaključio je Hošo.

Advantage Austria, veb-portal austrijske privrede u inostranstvu, ovu anketu sprovodi svake godine i to u 25 zemalja u kojima postoje kancelarije za spoljnu trgovinu. Kada je riječ o BiH, ove godine pitanja su poslata na adrese 483 kompanije od kojih je odgovore poslalo 128.

S investicijama akumulirane vrijednosti većim od 1,25 milijardi evra Austrija i dalje drži status najvećeg stranog investitora u BiH. Njihove kompanije zapošljavaju oko 7.000 radnika.

Leave a Comment