Oštra rezidba produžava vijek staroj kajsiji

Cilj podmlađivanja je da se oštrom rezidbom obnovi rodna površina krune, produži rodnost i poboljša kvalitet plodova. Kajsija dobro podnosi podmlađivanje,zato što ima veliki potencijal formiranja mladara iz latentnih (spavajućih) i adventivnih pupoljaka.

 

 

Pomlađivanje voćaka se primjenjuje u ekstenzivnoj proizvodnji kajsije i to na stablima koja nisu redovno orezivana. Kod takvih stabala može doći do ogoljavanja unutrašnjosti krune i odumiranja obrastajućeg drveta, pa se rodnost premješta na periferiju krošnje. To se, također, odražava na smanjenje prinosa i pogoršanje kvalitete plodova.

Kajsija dobro podnosi pomlađivanje

Cilj pomlađivanja je da se oštrom rezidbom obnovi rodna površina krune, produži rodnost i poboljša kvaliteta plodova. Kajsija dobro podnosi pomlađivanje, zato što ima veliki potencijal formiranja mladica iz latentnih (spavajućih) i adventivnih pupoljaka. Kako objašnjava Suzana Jerkić diplomirana inženjerka voćarstva i vinogradarstva, ta pomotehnička mjera je ekonomski opravdana u slučaju kada nasad nije previše prorijeđen zbog prijevremenog sušenja stabla (apopleksije). Osim toga, neophodno je da stabla budu zdrava i vitalna. Stupanj rezidbe je još oštriji ako su stabla starija i zapuštenija.

Na mlađim stablima blaža rezidba

Na mlađim stablima kajsije se primjenjuje blaža rezidba. Skeletne grane se obično prikraćuju do jedne trećine njihove dužine. Uklanja se drvo starosti dvije do pet godina, a prekraćivanje se izvodi iznad jednog dobro razvijenog bočnog i vitalnog ljetorasta. Kod starijih i zapuštenijih voćaka primjenjuje se oštrija rezidba. Skeletne grane se prikraćuju za polovinu njihove dužine, a u nekim slučajevima i više. Preporučljivo je se da se takvo pomlađivanje obavlja postepeno tijekom dvije do tri godine.

Pomlađivanje obavljati u rano proljeće ili nakon berbe voća

Pomlađivanje se može obavljati u rano proljeće, nakon početka vegetacije ili tijekom ljeta, po završetku berbe plodova. Grane se mogu skraćivati motornom ili ručnom pilom, kao i velikim voćarskim škarama. Presjeke treba zagladiti nožem i obavezno premazati kalemarskim voskom.

Leave a Comment