Počinje primjena novog Zakona o nabavljanju i nošenju oružja i municije

 

 

Na području Kantona Sarajeva od danas počinje primjena novog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona bio je usklađivanje sa međunarodnim standardima, naročito u pogledu četiri ključna pitanja i to definicije, kategorizacije oružja, izgleda isprava o oružju te kaznenih odredbi.

Kako je za Fenu rekao ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Vedran Mulabdić, koji je i predlagač ovog Zakona, u odnosu na raniji, u novom Zakonu značenje pojmova je obrađeno detaljnije i sistematičnije s nizom novih koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjim propisom.

Obrađeno je značenje 55 pojmova.

– Potpuno nove odredbe u koje su direktno inkorporirane usklađene odredbe sa međunarodnim standardima, odnose se na kategorizaciju oružja  i to na kategorije A, B, C i D. Kategorija A podrazumijeva zabranjeno oružje, kategorija B oružje za koje je potrebno prethodno odobrenje, kategorija C oružje za koje je potrebna prijava nadležnom organu i oružje kategorije D je dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom organu – kazao je Mulabdić.

Istakao je da za izdavanje odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, vođenje propisanih evidencija i vršenje drugih poslova i zadataka, a koji su propisani Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, kao i Zakonom o unutrašnjim poslovima KS, direktna su nadležnost Uprave policije, tako da je niz rješenja u novom Zakonu prilagođeno tim činjenicama.

– Novina u Zakonu je i da lovačke organizacije, kao i streljačke organizacije, vrše obuku u pogledu utvrđivanja tehničkog znanja za pravilno rukovanje oružjem i poznavanja propisa koji se odnose na držanje, čuvanje i nošenje oružja – pojasnio je Mulabdić.

Kao jedan od općih uvjeta za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja za fizička lica, kazao je ministar, propisana je minimalna starosna dob od 21 godinu.

– Odobrenje za nabavljanje oružja može se dati i fizičkom licu sa navršenih 18 godina ako je drugim zakonom ili aktom ovlašteno za nabavljanje i držanje oružja, ako je član sportske streljačke organizacije koji se aktivno takmiči u streljaštvu ili ako ima položen lovački ispit – rekao je Mulabdić.

Interesi javnog mira i sigurnosti u postupku zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, koji su ranije bili propisani posebnim članom, po novom Zakonu razvrstani su kao jedan od općih uslova.

– Kao posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, pak, propisani su zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja i raspolaganje tehničkim znanjem za pravilno rukovanje oružjem, te poznavanje propisa koji se odnose na držanje i nošenje oružja. Postupak za utvrđivanje općih i posebnih uvjeta neće se sprovoditi za podnosioca zahtjeva koji već ima važeći oružni list – istakao je Mulabdić, dodajući da nadležne policijske uprave imaju ovlaštenja da u svako doba mogu vršiti provjere ispunjavanja općih i posebnih uvjeta.

Novim Zakonom izvršeno je i pooštravanje kaznene politike i sistematičnije su određene prekršajne sankcije, zavisno od prirode i težine prekršaja kao i drugih značajnih okolnosti za određivanje prekršajne sankcije.

– Odredbama novog Zakona data je obaveza zdravstvenoj ustanovi i svakoj osobi koje ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja osobe koja posjeduje oružje, a koje može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja, da su dužni odmah po saznanju za takvu promjenu obavijestiti nadležnu policijsku upravu ili najbližu policijsku stanicu. U skladu s tim, navedene su i odredbe o upućivanju na vanredni zdravstveni pregled, rokovima i troškovima. Navedene odredbe su preventivnog karaktera koje ide u pravcu podizanja nivoa sigurnosti građana Kantona Sarajevo – kazao je Mulabdić.

Zdravstvene ustanove koje imaju saznanja o promjeni zdravstvenog stanja osobe koja posjeduje oružje koja može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja, a o tome ne obavijeste nadležnu policijsku upravu ili najbližu policijsku stanicu bit će kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 15.000 KM.

Novim Zakonom propisana je legalizacija oružja, kao i amnestija koji su vrlo važni postupci koji idu u pravcu postizanja višeg nivoa sigurnosti građana.

– Osobe koje posjeduju oružje kategorije B, a nemaju isprave o oružju i isto nisu prema ranije važećim propisima registrovali, bez obaveze dokazivanja porijekla oružja, dužni su najkasnije do 31. decembra 2018. godine podnijeti zahtjev za izdavanje isprave o oružju. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove propisane Zakonom ili se oružje potražuje od nadležnih organa ili je već registrirano, isto se neće legalizirati – naglasio je Mulabdić.

Novim Zakonom regulirana su i pitanja nabavke i držanja starog oružja, sakupljanja starog oružja, kao i kolekcionarstva.

– S obzirom na činjenicu da se radi o izuzetno značajnom propisu za ukupnu sigurnost na području Kantona Sarajevo, dosljedna primjena i poštivanje odredaba novog Zakona znatno će doprinijeti postizanju višeg nivoa sigurnosti građana. Naši građani za sva eventualna pitanja i pojašnjenja vezana za primjenu novog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, mogu se obratiti nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu prebivališta, rekao je Mulabdić.

Leave a Comment