Pojašnjenja o primjeni zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

 

S obzirom da su se u javnosti pojavila različita tumačenja odredaba Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (ZUD), Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao tijelo nadležno za njegovo provođenje, nakon zaprimljenog velikog broja upita, dalo je svim zainteresovanim stranama određena pojašnjenja.

Taj zakon, kao lex specialis, prepoznaje tri moguća oblika registracije za pružanje usluga u oblasti ugostiteljstva i to: pravna osoba (d.o.o. i d.d.), registrovana kod nadležnog Suda u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH, zatim fizička osoba – obrtnik s mogućnošću iznajmljivanja više nekretnina registrovan u skladu sa Zakonom o obrtu FBiH (podložan fiskalizaciji) i fizička osoba – iznajmljivač, isključivo vlasnik nekretnine koju izdaje (fizička osoba registrovana u skladu sa ZUD, koja nije obrtnik, ne obavlja djelatnost i ne podliježe fiskalizaciji, te prijavljuje porez na prihod kao fizička osoba, uz potrebu evidentiranja gostiju kod Ureda za strance BiH i nadležne turističke zajednice u skladu sa ZUD).

Odredbama članova 41-49 ZUD i podzakonskih akata (Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, i seoskom domaćinstvu) propisani su elementi za kategorizaciju objekata koji se koriste za kratkoročni najam (sobe, apartmani, studio apartmani, kuće za odmor), te definiraju zajedničke i podijeljene nadležnosti između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi), gdje je Ministarstvo nadležno za utvrđivanje kategorije ugostiteljskih objekata sa četiri i više zvjezdica, a jedinice lokalne samouprave za niže kategorije.

Zainteresirani ugostitelji i osobe koje se namjeravaju baviti tom djelatnošću mogu na zvaničnoj internet stranici pronaći sve potrebne informacije o načinima prijave i kategorizacije svojih objekata (uključujući i obrasce za prijavu, elemente za kategorizaciju i slično).

Kako se pozivaju na isto zakonsko uporište, jedinice lokalne samouprave, koje se još nisu uskladile s važećim zakonom, mogu analogno primijeniti ponuđene urneke za rješavanje ove problematike u svojoj nadležnosti, a ovo ministarstvo im se stavlja na raspolaganje za više informacija i nudi stručnu pomoć u rješavanju ovih pitanja.

Također, važeći ZUD je definirao i nadležnost kantona za vođenje postupaka kategorizacije hotela, motela i hostela s dvije i tri zvjezdice. Neki kantoni se još nisu uskladili sa zakonom, tj. nisu donijeli zakone iz te oblasti, tako da, trenutno, u nekim kantonima nije moguće kategorizirati takve ugostiteljske objekte.

Zbog tog propusta ugostitelji su često u prilici da im se nameću obaveze i/ili različita tumačenja obaveza, bez adekvatnih pojašnjenja oko načina ulaska u legalne pravne okvire. S druge strane, određeni kantoni poput ZDK su se odlučili na analognu primjenu federalnog zakona, te uspješno vrše registraciju tih ugostiteljskih objekata na svojoj teritoriji. S obzirom na novonastalu situaciju iz Ministarstva predlažu svim kantonima provođenje tog modela, do donošenja odgovarajućeg kantonalnog propisa.

 

U vezi sa situacijom nastalom u Kantonu Sarajevo ističu da taj kanton nije donio Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, niti analogno primjenjuje federalni zakon, a po informacijama s terena, neke jedinice lokalne samouprave u tom kantonu, ne informiraju zainteresirane stranke o mogućnosti registracije njihovog poslovanja kao fizičke osobe – iznajmljivača, što je posebno dobilo na intenzitetu nakon dopisa Turističke zajednice KS kompaniji Booking.com.

Kako registrovanje obrta ili privrednog društva izaziva bitno veće troškove, značajan dio ugostitelja je doveden u beznadežan položaj. Iako iz Ministarstva navode da cijene i pozdravljaju napore Turističke zajednice KS na smanjenju crnog tržišta i ukupnog podizanja standarda kvaliteta pružanja ugostiteljskih usluga, smatraju da je neophodno prije takvih jednostranih poteza provesti širu koordinaciju s nadležnim institucijama, te osigurati mogućnost usklađivanja s pozitivnim zakonskim propisima onih ugostitelja koji žele poslovati legalno.

Iz svega navedenog očigledno je da to u ovom trenutku nije moguće uraditi, posebno ne u datom roku od 10 dana. U vezi s tim, Ministarstvo poziva Turističku zajednicu KS da prolongira rok kod kompanije Booking.com, a općine i Kanton Sarajevo da izvrše adekvatne pripreme i oforme komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata u skladu s važećim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH i tako stvore preduvjete da svi zainteresirani ugostitelji imaju priliku da provedu odgovarajuće procedure registracije, ne trpeći finansijsku štetu.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u saradnji s Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom grupacije Svjetske banke, pripremilo je Nacrt novog zakona o ugostiteljstvu, koji je Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru u oktobru prošle godine. Novi zakon će detaljnije regulirati kratkoročni najam i približiti tu djelatnost modernim svjetskim trendovima u ovoj oblasti, a ovim putem Federalno ministarstvo okoliša i turizma poziva sve nadležne institucije da daju svoj doprinos njegovom što bržem usvajanju radi unaprjeđenja ugostiteljstva i turizma FBiH u cjelini.

Sve dodatne informacije vezane za kategorizaciju moguće je dobiti na web stranici www.fmoit.gov.ba, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Leave a Comment