ŽENA MU REKLA DA IZBACI MAJKU: Svi su ostali ZAPREPAŠĆENI njegovom reakcijom i odgovorom

 

 

Na svojoj svadbi sin postavi svoju majku na čelo stola. Supruga mu se primakne i upita, što će ta starica tu. Odmah da si je izbacio s naše svadbe.

On joj odgovori: “To je moja majka”.

Ali ona je i dalje insistirala da se ona izbaci s njihove svadbe…

Sin priđe mikrofonu da bi čuli svi gosti i reče: “Tko će da kupi moju majku? Prodajem je danas, koju cijenu nudite, jer mi je supruga ne voli”.

Svi začuđeno su gledali u njega i nitko nije odgovorio.

On priđe svojoj majci uhvati je u krilo i reče: ”Niko neće moju majku?! E pa ja je hoću”! Izađe sa svojom majkom u naručju i ostavi mladu s gostima i ode s majkom svojoj kući.

Nakon nekoliko dana na vrata mu se pojavi najbogatiji čovjek u tom mjestu i reče mu: “Čuo sam što se desilo na tvojoj svadbi! Ja ti zbog toga dajem svoju kćer, jer ako ti tako paziš na svoju majku, sigurno ćeš paziti i poštovati i moju kćer”

Leave a Comment