Konaković izgubio povjerenje: Mirza Čelik izabran za predsjedavajućeg Skupšine KS

 

Hitna sjednica

Zamjenici Vibor Handžić, Danijela Kristić

Skupština Kantona Sarajevo je jednoglasno donijela odluku da MIrza Čelik bude predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo.

– U odluci o izboru predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, riječ Elmedin Konaković zamjenjujemo se riječima Mirza Čelik, ova odluka stupa na snagu danas i objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo – rekla je Smilja Viteškić, dopredsjedavajuća Skupštine KS.

 

Mirza Čelik se prisutnima obratio sa nekoliko riječi.

– Na jučerašnjoj sjednici Kluba Bošnjaka, od 29 zastupnika, zastupnika koji su izabrani u Klub Bošnjaka, njih 17 je dalo saglasnost, potvrdu da budem izabran u rukovodstvo Skupštine KS. U ime zastupnika koji su glasali ja se zahvaljujem – rekao je Čelik.

Ponovo je data pauza od 15 minuta.  Nakon pauze za zamjenike predsjedavajućeg Mirze Čelika (SDA) izabrani su Smiljana Viteškić (SDA), Vibor Handžič(NS) i Danijela Kristić (NIP).  Po njihovom imenovanju sjednica je prekinuta i zakazana je nova, hitna sjednica za danas u 15 sati. Na njoj će se naći Prijedlog rebalansa budžeta za 2019. godinu i Prijedlog budžeta za 2020. godinu.

Foto: Muhidin Živojević

 

Leave a Comment