Uskoro u centru Zenice bez kladionica

 

Foto: Arhiv

U Zenici je jučer održana 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Zenica.

Na dnevnom redu je bilo petnaest tačaka, a na sjednici se ponovo govorilo o komunalnim taksama.

Vijećnici su usvojili informaciju o stanju naplate potraživanja po osnovu naknade za komunalne naknade.

Pored govora o poljoprivredi, zamjeni građevinskog zemljišta, govorilo se i o Regulacionom planu “Trg Alije Izetbegovića”. Vijećnici pored ove tačke razmatrali i Odluku o mogućnostima obavljanja poslovnih djelatnosti u pojedinim ulicama ili dijelovima ulica na području Grada Zenica.

 

 

Vijećnici su usvojili ovu Odluku kojom se zabranjuje otvaranje poslovnica priređivača igara na sreću.

Time se zabranjuje obavljanje pomenute djelatnosti od RK “Bosna” do Carine, ulici Sarajevska do raskrsnice s Bulevarom Ezhera Eze Arnautovića, Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, Bulevar Kulina bana, Bulevar Kralja I do Staničnog trga, ulice Dr. Abdulaha Aska Borića i Branilaca Bosne, te ulicama koje se nalaze unutar kruga kojeg zatvaraju navedene ulice, odnosno Odmut, Dr. Mehmeda Spahe, Reisa Čauševića, Muftije Šemsekadića, Mujagića sokak, Sejmenska, Ekinovića put, Jalijski put, Vojvodića put, Jalimamov put, Hamdije Kreševljakovića, Šestića put, Begagića put, Šerbin sokak, Lonđa, Talića brdo, Mejdandžik, Potok, jevrejska, Muhameda Seida Serdarevića, Stara čaršija, Huseina Kulenovića, Srpska mahala, Prusačka, Pišće, Studenac, Kočevska čikma, Kočeva, Mehmedalije Tarabara, Islambegovića put, Dr. Safvet bega Bašagića, Kučukovići,Masarykova, Sestara Ditrih, Školska, Fra Ivana Jukića, Fra Grge Martića, Dr. Hasana Muminagića, Štrosmajerova do broja 56, Meokušnice, Uzunovića put, Armije BiH do broja 26, Trg Rudara i Trg Bosne i Hercegovine.

Ova Odluka će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Grada Zenica”.

 

Leave a Comment