USTAV SFRJ, Član 174 – “Ispovedanje vere je slobodno i privatna je stvar čoveka”

 

Da jednom zavuijek zatvorimo usta onima koji tvrde da su im vjerske slobode u Jugoslaviji bile uskraćene!
“USTAV SFRJ”
Član 174.
Ispovedanje vere je slobodno i privatna je stvar čoveka.
Verske zajednice odvojene su od države i slobodne su u vršenju verskih poslova i verskih obreda.
Verske zajednice mogu osnivati samo verske škole za spremanje sveštenika.
Protivustavna je zloupotreba vere i verske delatnosti u političke svrhe.
Društvena zajednica može materijalno pomagati verske zajednice.
Verske zajednice mogu, u granicama određenim zakonom, imati pravo svojine na nepokretnosti.”
KRATKO I JASNO !

Leave a Comment