VELIKA ANKETA JUTARNJEG LISTA Treba li radnik dobiti slobodan dan u slučaju smrti kućnog ljubimca?

 

 

Ljudi koji nemaju kućnog ljubimca teško mogu zamisliti vezu koja se stvara između vlasnika i njegovog životinjskog druga.

Stoga neće razumjeti ni tugu koja nastupi smrću ljubimca.

U anketi nam recite: Treba li radnik dobiti slobodan dan u slučaju smrti kućnog ljubimca?

 

Leave a Comment