Amina Hodžić-Smajlović odgovorila Ljekarskoj komori KS. Potresno svjedočenje pred novinarima

 

Nakon što je održana press-konferencija Etičkog komiteta Ljekarske komore KS, Amina Hodžić-Smajlović održala je također konferenciju za novinare na kojoj je odgovarila na izjave iznesene danas.

“Obraćali smo se tri puta Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, 14. 11., na dan incidenta, 15. 11 i 27. 12. gdje smo dostavili cjelokupnu dokumentaciju prevedenu s turskog jezika. Otišla sam i 9. 12 . sa svojim advokatom na Pedijatrijsku kliniku gdje je zasjedao konzilij ljekara na kojem je bila i šefica Patologije. Tražili su da dostavim patološke pločice. Rekla sam da hoću, ali da se nađe centar van BiH. Turska nije mogla, Sloveniju ja nisam željela, niti Austriju, kao porodica imamo pravo na to. Profesorica Nurija Bilalović potvrdila je “da se radi o latentnoj tuberkulozi i da terapija evinentno odgovara pacijentici s obzirom na to da je došlo do pada transaminaza u prvih deset dana”.

Vidjeli ste da Dr. Spahović sve vrijeme traži pločice da kaže da dijagnoza nije evidentna. Ako je patolog rekao da je djetetu bolje stanje i da se radi o latentnoj tuberkulozi, šta ja imam dalje govoriti…”.

Na pitanje novinara gdje se Nadin liječi, odgovorila je:

“Ja sam dovela dijete na Klinički centar. Međutim, ti isti pedijatri koji su danas došli su rekli: “Konzilijarni pregled djevojčice koji je počeo u oktobru 2019. se liječi u Memorial Hospitalu gdje su opet negirali da dijete ima tuberkulozu jetre. Onda produže djetetu terapiju. A znate kako to izgleda njihovo, napišu negiranje na papir, a nastaviti terapiju sedam mjeseci. Recite mi da li biste vi dali svoje dijete nekome ko negira dijagnozu, a napiše nastavak terapije?”.

Posljednje njeno pojavljivanje u Kliničkom centru bilo je, kaže, 7. 4., kada nije mogla dobiti njenu doktoricu u Turskoj, a nije mogla do Tuzle zbog pandemije, želeći da vidi šta dalje s terapijom.

“Ono negiranje da oni nisu iznijeli podatke o mom djetetu i njenu dijagnozu. Imam rješenje Agencije za zaštitu podataka gdje su utvrdili da je Klinički centar 14. 11. iznio identitet malodobnog djeteta, dijagnozu i javno rekli da je ne žele liječiti. Ombudsmeni za ljudska prava donijeli su preporuku da je narušeno pružanje neodgodive pomoći od strane Kliničkog centra, odnosno Pedijatrijske klinike”.

Na pitanje novinara dokle je došao slučaj u Tužilaštvu KS te da li ima više snage da se bori, Amina Hodžić-Smajlović je odgovorila da tek sada, nakon izjava iz Etičke komisije Ljekarske komore KS, dobija volju da iznese činjenice u odnosu na neistine od strane Pedijatrijske klinike.

“Da su bili ljudi, da su me pozvali kao majku i izvinili se na tom sastanku i rekli: Pogriješili smo, nismo lijepo postupili prema vama, dajte da sarađujemo”, ja bih im oprostila. Ovako, tek sada im neću oprostiti. Zamislite vi ljekara pedijatra, sa tim konzilijem koji spominje dr. Spahović, taj konzilij je zasijedao 8. 11. gdje je kontaktirana Tuzla i rečeno da je najbolji benefit za dalje liječenje djeteta da nastavi na Klinici gdje je započeto. Nemamo tih tableta i nemamo taj kadar. Danas kaže da su mogli liječiti i da su znali, a onda traže pločice. Jel vi vidite šta su oni uradili?”, kazala je Hodžić-Smajlović.

Leave a Comment