Bibija Kerla na sjednici Skupštine tražila da se ukine Kanton Sarajevo

 

BiH

Skupština Kantona Sarajevo na današnjoj hitnoj sjednici razmatrat će Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, po hitnom postupku.

Zastupnici su se javljali za prijedlog Dnevnog reda i uvrštavanje dodatnih tačaka.

 

Zastupnica u Skupštini KS Bibija Kerla(Demokratska fronta) javila se za uvođenje još jedne tačke na Dnevni red.

“S obzirom da smo mi počeli sa ukidanjem nekih ministarstava u Skupštini KS, a da bi smo oslobodili ove naše građane, imam prijedlog da ukinemo KS i krenemo sa napretkom u BiH. Molim da se ova tačka uvrsti u Dnevni red”, kazala je Kerla.

Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić kazao je da je ovo neozbiljan prijedlog i da se i ne rasmatra njegova uvrštavanje.

Zastupnici su usvojili Dnevni red, nakon čega je na molbu zastpunika Elmedina Konakovića(Narod i pravda) usvojena pauza.

Leave a Comment