DOKAZI POSTOJANJA ISLAMA U BOSNI I PRIJE DOLASKA OSMANLIJA NA OVE PROSTORE !

 

Jos prije dolaska Osmanlija posjedujemo podatke o prisustvu islama u BiH.

O tome govori arapski pisac Abu Hamit Garnati koji je boravio u Ugarskoj između 1150 i 1154.godine i našao plaćenike Magribance muslimane koji su se borili na strani Ugara protiv Bizantske vojske.

Obzirom da je u tom ratu učestvovao i bosanski ban Borić kao ugarski saveznik sa njim je grupa muslimana kasnije nazvani Kalisije došla na prostor sjeveroistočne Bosne.

Tome svjedoči i današnji toponim grada Kalesije.
U Ugarskim izvorima iz X XI XII stoljeća ovi muslimani nazivani su Ismailitima ali su u kasnijem periodu postali poznati pod nazivom Kalizi odnosno Kalisije.

Bizantski pisac Jovan Kinam navodi da su Kalisije bile nastanjene na prostoru Ugarske u periodu od XI do XIII stoljeća službu su vršne u nekoliko naselja.

Muslimani koji su naseljavali prostor današnje sjeveroistočne Bosne i ranije 1048 i 1049.godine su izveli pohod na Bugarsku.

Slični upadi događali su se i kasnije.Godine 1165.Uzi i Kumani prešli su Dunav i stigli sve do Solina.Ti muslimani su bili navedene Kalisije a uz njih se ponovo nalazio bosanski ban Borić pri čemu je prvi puta došlo do susreta bosanske i muslimanske vojske.

Dolaskom na prostor sjeveroistočne Bosne osnovali su svoj centar u gradu Kuš koji ce kasnije promijeniti svoj naziv u Kušlat na ušću rijeke Drinjače u Drinu.

Treba istaći i da se na dva srednjovjekovna bosanska stećka na kojima se pominje naziv Sracin sto asocira na muslimanske ratnike Saracene.

Leave a Comment