GENERALPUKOVNIK MAŠOVIĆ OHLADIO DODIKA: Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO donosi prosperitet…

 

Oružane snage BiH ostvaruje prepoznatljiv doprinos BiH na njenom putu ka euroatlantskim integracijama, kaže načelnik ZŠ-a OSBiH, generalpukovnik Senad Mašović.

 

Veoma je važno shvatiti da su reforme neophodne, tj. da su promjene neophodne, te da mi moramo prihvatati reforme kako bismo izgradili napredno društvo koje će biti spremno pravovremeno reagovati na svjetske izazove.

Stoga je Program reformi BiH važan s više aspekata. Prije svega, sadržaj Programa reformi je namijenjen cjelokupnom bh. društvu, a njegova implementacija omogućava prilagođavanje različitih segmenta društva razvijenim društvima, odnosno otvara mogućnost stvaranja jednog prosperitetnijeg društva.

Ovaj program reformi trasira put BiH ka najmoćnijoj svjetskoj vojno-političkoj organizaciji. Veoma je bitno razviti svijest kod svih građana da bi ulazak BiH u NATO savez donio, prije svega ekonomski, a onda socijalni i sigurnosni prosperitet. Time bi se značajno ojačala međunarodna pozicija BiH te se stvorile pretpostavke za usklađivanje različitih propisa sa EU i olakšalo ostvarenje drugog imperativa za BiH – pristupanja Evropskoj uniji.

S obzirom na to da su Oružane snage BiH dio sveukupnog bh. društva, onda je jasno da je Program reformi BiH izuzetno važan i za odbrambeni sistem. Pri tome je važno istaknuti da nijedne snage, pa tako ni OSBiH, nisu imune na sigurnosne izazove, kako regionalnog, tako i svjetskog karaktera. Stoga, reforme zauzimaju veoma važno mjesto i one su normalna pojava u odbrambenim sistemima širom svijeta. One se ne dešavaju samo usljed društvenopolitičkih promjena, već i zbog sve većeg i raznovrsnijeg spektra prijetnji, na koje nisu imuni ni izuzetno organizovaniji, bogatiji i visoko efikasniji i uređeniji odbrambeni sistemi.

Želim jasno reći da realizacijom Programa reformi Bosna i Hercegovina ima šansu da se nađe u društvu visoko razvijenih zemalja NATO-a, a samim time bi i OSBiH došao u poziciju da potpunije ostvari i iskoristi jedan širok spektar benefita koje pruža članstvo u ovakvom savezu. Pod ovim, prije svega, podrazumijevamo mogućnost usvajanja dodatnih vještina, sposobnosti, korištenja visokosofisticirane opreme, ali možda i najvažnije od svega, mogućnost ravnopravnog učešća u procesu odlučivanja te pripadanje sistemu kolektivne odbrane kao garanta jačanja sigurnosnog ambijenta u BiH.

Važnost Programa reformi BiH za odbrambeni sistem reflektuje se u činjenici da je OSBiH razvio dokument Pregled odbrane, čija će se realizacija odvijati u paralelnom procesu s realizacijom Programa reformi BiH. U navedenom dokumentu jasno je precizirana nova struktura OSBiH, personalna i materijalna, potrebne lokacije komandi i jedinica, skladišta. Ovim dokumentom su komande i jedinice strukturirane tako da se brže prilagođavaju eventualnim novonastalim situacijama te efikasnije odgovore na moguće izazove. Ipak, kao najbitnije izdvojio bih Plan modernizacije OSBiH, koji je sastavni dio dokumenta Pregled odbrane.

Da li je neusvajanje budžeta usporilo planove OSBiH u ovoj godini, ali i aktivnosti koje se naslanjaju na Program reformi?

– Kao što sam već ranije naveo, za funkcionisanje odbrambenog sistema neophodno je obezbijediti adekvatan budžet. Možda ga je najbolje definisati kao razvojni budžet. Razlog je jednostavan, odbrambeni sistem je kompleksan sistem koji mora razvijati sposobnosti, ali i posjedovati različita savremena materijalno-tehnička sredstva kako bi se mogao efikasno suočiti sa sigurnosnim izazovima.

Veoma je važno razumjeti da OSBiH pored obaveze, kao jedina oružana sila na prostoru BiH, da brani suverenitet, ima obavezu i zadatke pružanja pomoći civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih i drugih nepogoda. Sigurnost je širok pojam i obuhvata mnogo širi obim nego što je to odbrana, odnosno tiče se više segmenata života.

Da bi OSBiH bile spremne, moraju svakodnevno raditi na usavršavanju, što one i rade kvalitetno, ali onaj teži dio je opremanje. Naime, mi usavršavanje realizujemo kroz sopstvene kapacitete ili kapacitete prijateljskih zemalja, ali opremanje je veliki problem i zahtijeva veću podršku države. Nažalost, Oružane snage BiH se već niz godina suočavaju s teškoćama nedostatnog budžeta. Neusvajanje budžeta uzrokuje privremeno finansiranje koje ne dozvoljava realizaciju kapitalnih projekata, što dodatno komplikuje već komplikovanu situaciju.

Dosadašnja ulaganja u modernizaciju OSBiH većinom su realizovana uz pomoć donacija od naših strateških prijatelja. Sjedinjene Američke Države su u više navrata i kroz različite vidove pomoći donirale OSBiH različitu vrstu opreme, a kao najvažnije izdvojio bih donaciju 58 visokomobilnih vozila HMMWV, od kojih nekoliko oklopnih, kao i višenamjenske helikoptere, čiju isporuku očekujemo sljedeće godine.

Također, Vlada Republike Turske niz godina pomaže OSBiH kroz vojno-finansijske sporazume čija realizacija pomaže održavanju opreme i sredstava koji se već nalaze u sastavu OSBiH. U narednom periodu planirana je pomoć od 60 miliona KM, a osobe koje se bave planiranjem u OSBiH, već rade na izradi određenih planova nabavke materijalno-tehničke opreme i sredstava koji bi svakako poboljšali kvalitet i kvantitet opreme i sredstava u OSBiH.

Ujedinjeno Kraljevstvo je sljedeća zemlja koju želim spomenuti, jer je realizovalo nekoliko značajnih donacija OSBiH, a kao najznačajniju bih izdvojio projekt obnavljanja četiri ambulante na lokacijama OSBiH. Uspostavom navedenih ambulanata, OSBiH su u mogućnosti da dodatno razvijaju medicinsko-sanitetsku službu, a to je sposobnost koja će svakako obezbijediti kvalitetniju brigu za pripadnike OSBiH. Vjerujem da ćemo u budućnosti razviti ove kapacitete do te mjere da ćemo ih moći ponuditi građanima BiH, što bi za nas bilo veoma važno.

Da ne bih bio pogrešno shvaćen, želim naglasiti da OSBiH imaju veoma efikasnu saradnju i s drugim NATO zemljama, ali također i sa zemljama koje nisu članice NATO-a, kao što su Švicarska i Saudijska Arabija, koje pomažu OSBiH, te zemljama u regionu, a koja se realizuje kroz različite aktivnosti i oblike saradnje. Ipak, evidentan je značaj saradnje sa NATO savezom, stoga prethodno navedene zemlje zaslužuju našu zahvalnost za cjelokupnu podršku OSBiH u dosadašnjem periodu.

Je li učešće pripadnika OSBiH u mirovnim misijama širom svijeta jedan od pokazatelja spremnosti Oružanih snaga i naše zemlje da se priključi NATO-u?

– Najvažniju aktivnost u oblasti međunarodne saradnje predstavlja učešće pripadnika OSBiH u mirovnim misijama EU i UN-a, a posebno u NATO-ovoj operaciji “Odlučna podrška” u Afganistanu. Kroz ovaj angažman ispunjavamo međunarodne obaveze kao država i iskazujemo opredjeljenje da smo, kao odgovorna članica međunarodne zajednice, spremni i sposobni dati adekvatan doprinos zajedničkim naporima za uspostavljanje i očuvanje mira i kolektivne stabilnosti u svijetu.

Ove godine obilježavamo 20. godišnjicu učešća Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga BiH u operacijama podrške miru. Pripadnici OSBiH su u dosadašnjem periodu bili uspješno angažovani u operacijama podrške miru, još od vremena postojanja entitetskih vojski, počevši od Etiopije, Eritreje, Konga, a potom Iraka, Afganistana i Malija.

S obzirom na situaciju uzrokovanu koronavirusom, hoće li se vježbe koje su eventualno planirane zajedno s Alijansom u ovoj godini, ipak održati i gdje će one biti provedene?

– Oružane snage BiH svake godine planiraju realizaciju određenog broja vježbi, jer je to veoma važan segment povećanja interoperabilnosti i ostvarivanja neophodnog stepena sposobnosti. Vještine, iskustva i znanja najviše se postižu kada imate priliku da u sinergiji sa NATO-om i partnerskim zemljama učestvujete u zajedničkim vježbama.

Stoga, iako je situacija u vezi s koronavirusom neizvjesna, komande i jedinice OSBiH, uz dodatne mjere zaštite, nastavljaju sa pripremama za učestvovanje u zajedničkim vježbama s NATO-om, kao i sa partnerskim zemljama.

Ove godine očekujemo realizaciju ocjenjivanja naših jedinica po NATO-ovom Konceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F), gdje ćemo, pored ocjenjivanja, biti domaćini kursa za ocjenjivače po navedenom konceptu. Na ovom kursu će učestvovati oficiri, polaznici kursa, iz različitih zemalja članica NATO-a, ali i oficiri iz NATO-ovih partnerskih zemalja.

Pored ove vježbe – ocjenjivanja, OSBiH će realizovati bilateralnu vježbu pod nazivom “Air to Ground”. Vježba će biti realizovana kroz bilateralnu saradnju s oružanim snagama SAD, a pripadnici OSBiH će kroz navedenu vježbu imati priliku da usvoje novu, za nas veoma važnu sposobnost, odnosno upravljanje procesom pozivanja i navođenja zračnih udara kao podrške jedinicama na terenu. Vježba će biti realizovana na Manjači, u Glamoču i Tuzli, a očekujemo da na vježbi učestvuju borbeni avioni Oružanih snaga SAD tipa F-16.

Još jedna od planiranih vježbi jeste i vježba u formatu B9 inicijative devet balkanskih zemalja, a o temi “Humanitarna pomoć i prekogranična saradnja u slučaju zemljotresa”, koja je planirana da se održi u oktobru ove godine u kasarni Rajlovac kod Sarajeva. Domaćin vježbe su OSBiH i ona bi trebalo da okupi oko 250 domaćih i stranih učesnika iz Albanije, Crne Gore, Bugarske, Grčke, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine.

Kakvu saradnju imate s oružanim snagama susjednih zemalja koje su postale članice i koliko njihova iskustva mogu poslužiti nama?

– Uspješna regionalna vojna saradnja i dobrosusjedski odnosi između zemalja u regionu predstavljaju veoma važan faktor izgradnje razumijevanja, povjerenja, stabilnosti i sigurnosti kako u regiji, tako i na cijelom području jugoistočne Evrope.

Oružane snage BiH već dugi niz godina ostvaruju veoma plodonosnu saradnju s regionalnim oružanim snagama aktivno participirajući u svim regionalnim aktivnostima i inicijativama kao što su Američko-jadranska povelja (A-5), Forum načelnika odbrane/generalštabova zemalja Balkana o vojnoj saradnji (B-9), Forum ministara odbrane JI Evrope (SEDM), Balkanske medicinske snage (BMTF) i dr.

Kroz naš proaktivan pristup svim regionalnim aktivnostima i inicijativama dajemo veoma značajan doprinos u razmjeni iskustava među zemljama regiona, a posebno sa zemljama članicama NATO saveza, što i nama omogućava da usvojimo nove sposobnosti i kapacitete koji nam omogućavaju nastavak našeg puta ka punopravnom članstvu u NATO savez.

Iskustva susjednih država koje su postale članice NATO-a, govore nam da su osjetile mnoge pozitivne efekte na razvoj ekonomije, gdje je stvorena povoljna klima za investicije i ulaganje u infrastrukturu, što je rezultiralo smanjenjem političkog rizika. (SB / Fena)

Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

(SB)

Leave a Comment