Iz Bosne i Hercegovine protjerano 27 Turaka, Pakistanaca i Iračana

 

Služba za poslove sa strancima je u posljednja dva dana u Republiku Tursku vratila 16 njenih državljana koji su ilegalno boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine.

“Naime, operativnim radom inspektori Službe otkrili su 16 ilegalnih migranata koji su boravili u Bosni i Hercegovini za koje je u postupku utvrđeno da su državljani Turske. Svim osobama su izrečene mjere protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u periodu od godine dana. Do trenutka udaljenja sa teritorije BiH, državljani Turske bili su pod nadzorom u Imigracionom centru. Osobe su sprovedena do Međunarodnog aerodoroma Sarajevo preko kojeg su napustili Bosnu i Hercegovinu”, saopćeno je iz Službe za poslove sa strancima.

 

Također, u okviru mjera i aktivnosti suprotstavljanja nezakonitim migracijama, u saradnji Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije, kroz Program potpomognutog dobrovoljnog povratka, sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno je 11 lica u zemlje porijekla.

“Riječ je o šest državljana Pakistana i pet državljana Iraka. Služba za poslove sa strancima je predmetnim licima izrekla mjeru protjerivanja zbog ilegalnog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u periodu od jedne godine”, zaključuju iz službe.

Leave a Comment