Kanton Sarajevo je u blokadi, prekinuta još jedna sjednica Skupštine

 

Nema kvoruma

Kao i na prethodnoj sjednici, na mjesto predsjedavajuće je sjela Danijela Kristić, a naknadno se pojavio i Mirza Čelik kojeg je nova većina predvođena Strankom demokratske akcije izabrala za svog predsjedavajućeg koji je kao pokušao sjesti i izašao.

Sjednici je prisustvovalo 15 zastupnika. Nije bilo zastupnika SDA, SBB-a, DF-a i BOSS-a.

Zastupnik Damir Nikšić na samom početku se javio za poslovničku intervenciju pitavši šta znači ako danas sjednica bude ponovo prekinuta, na što mu je sekretarka odgovorila da nema prepreka da se sjednica zakaže bilo kada.

Predsjedavajuća Kristić konstatovala je da sjednici prisustvuje 15 zastupnika što nije dovoljno za kvorum.

Podsjetimo, zastupnici Skupštine danas su trebali razmatrati Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2020. godine, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine, te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Sarajevo za period 1. januar do 31. marta 2020. godine.

Leave a Comment