Kovačević: Patrijarhat stvara benefit samo povlaštenima

 

Goethe Intervju

Bosanskohercegovačka naučnica i predavačica na Ekonomskom fakultetu, dr. sc. Jasna Kovačević govorila je u Goethe Intervjuu o liderstvu, ljudskim pravima, pandemiji.

Na pitanje jesu li žene u BiH još na udaru patrijarhata, dr. sc. Jasna Kovačević kaže da su na udaru patrijarhata ne samo žene, već i muškarci jer patrijarhalni stavovi stvaraju benefite samo za povlaštene skupine u društvu.

 

“Većina muškaraca i žena osjećaju negativne strane patrijarhata. Nedavne studije su pokazale da ustvari potreba o gradnji dominantnog muškarca koji sve može zapravo stvara velike probleme u ‘unutarnjem svijetu’ dječaka i mladih muškaraca, što se može odraziti na njihovo funkcioniranje”, rekla je Jasna Kovačević dodavši da se danas suočavamo s brojnim problemima, a jedan od njih je i rodno-zasnovano nasilje.

Postoje grupe žena koje perpetuiraju patrijarhalne obrasce, smatra Kovačević.

 

 

 

Leave a Comment