Magazinović traži odgovor: Ko vrši kontrolu finansijskog poslovanja vjerskih zajednica

 

“Ko je nadležan za kontrolu finansijskog poslovanja vjerskih zajednica u BiH i kada je zadnji put izvršena”, glasi pitanje Magazinovića.

Pitanje je postavljeno ministru finansija BiH Vjekoslavu Bevandi.

 

Vjerske zajednice u BiH imaju samostalnost u ostvarivanju prihoda, oslobođene su dažbina i poreza, a mogu stjecati prihod bez PDV-a i poreza, ali i same raspolagati svojom imovinom iznajmljivati je i koristiti kako hoće, naravno ako im je vraćena.

Neke od stavki u Zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH izdvaja se da crkve i vjerske zajednice imaju pravo tražiti i primati dobrovoljne priloge u novcu i druge priloge.

Crkve i vjerske zajednice mogu sticati imovinu u skladu sa zakonom. Crkve i vjerske zajednice posjeduju vlastitu imovinu i imovinska prava kojima slobodno raspolažu i upravljaju.

Tako se navodi da su crkve i vjerske zajednice, njihove ustanove i preduzeća, u skladu sa zakonom, obavezni su plaćati porez i doprinos na zarade zaposlenih radnika (penzijsko, zdravstveno i invalidsko osiguranje), kao i izvršavati sve druge zakonom propisane obaveze. Donacije i prihodi crkava i vjerskih zajednica tretirat će se u skladu sa zakonima i propisima koji se odnose na neprofitabilne, obrazovne i karitativne organizacije.

Država se obavezuje regulirati penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje vjerskih službenika, posebnim propisom.

Leave a Comment