Milićević: Vratit ćemo broj zaposlenih, prijedlog budžeta FBiH upućen u Parlament

 

 

Podsjetila je da još nisu završeni pregovori vezano za aranžman sa MMF-om, te da se u javnosti pojavila informacija da ima neusaglašenih pitanja između entiteta.

“Nisu neusaglašena pitanja između entiteta, nego su na određeni način neriješena pitanja i nejasno definirana pitanja između BiH i MMF-a vezano za preduslove i određene strukturalne odrednice. Iz tih razloga nismo mogli u proceduru poslati nacrt budžeta, pa prijedlog, s obzirom da nisu bili zaokruženi izvori finansiranja”, navela je Milićević.

Kada je riječ o 2020. zabilježen je drastičan pad prihoda, više od 15 posto, a istovremeno su bili povećani zahtjevi nižih nivoa vlasti, privrednih subjekata, kao i zahtjevi zdravstvenog sekora, jer su povećani troškovi na saniranju i ublažavanju posljedica pandemije. U Ministartsvu finansija su u takvim okolnostima, kako je navela Milićević, napravili okvir koji je danas na Vladi prihvaćen i on iznosi 5.481.251.699 KM i to je okvir za stabiliziranje javnih finansija, te za nastavak mjera i politika Vlade na oporavku i stabilizaciji privrede.

Dodala je da je u ovoj godni planiran pad prihoda od PDV-a s obzirom na smanjenu potrošnju, napominjući da je neophodno stvoriti preduslove za javne investicije, nešto što u Vladi prepoznaju i podupiru.

“Pad prihoda od PDV-a je otprilike na nivou kao što je bio u ovoj godini, očekujemo doprinose za penzijsko osiguranje sa blagim rastom od 13 posto, što znači da ćemo dodatnim mjerama za zapošljavanje i stvaranje novih radnih mjesta uspjeti vratiti broj zaposlenih, a sada je to oko 12.000 pad broja zaposlenih u FBiH u odnosu na 2019. godinu”, navela je Milićević.

Svi ostali prihodi se, po njenim riječima, zadržavaju ili su u blagom padu na prošlogodišnje.

“Na prihode u iznosu 3.960.260.219 KM moramo imati izvore finansiranja, a naši izvori finansiranja, to je nešto što je pojavilo u ovoj godini i pojaviće se u 2021. godini, veći su nego što vraćamo dug, što je sve posledica djelovanja u uslovima pandemije”, dodala je Milićević.

U vezi budžetskih izadataka, izdaci za plate, te materijalne troškove, kako je dodala ministrica, instrukcija je bila da se zadrže na ostvarenjima za 2020. Tekući transferi i drugi tekući rashodi imaju najveće učešće u budžetu i planirani su u iznosu 3.674.395.324 KM i u toj strukturi redovna su izdvajanja za civilne žrtve rata, više od 20 miliona KM, za zdravstvene ustanove je planirano 60 miliona KM i povećano je u odnosu na prošlu godinu kada je iznosilo 30 miliona KM s obzirom da su povećani troškovi zdravstvenih ustanova. Kroz projekt zapošjavanja planira se 50 miliona KM uz postojećih deset, transferi kantonima su planirani u iznosu 200 miliona KM koliko je bilo i u ovoj godini.

“Za vakcinu protiv Covid-19 je planirano 12 miliona KM i to je nešto što je vezano za zajedničku nabavku koja se koordinira sa nivoa države. Transferi općinama su bili 30 miliona KM i planirani su na istom nivou i u prijedlogu budžeta. Za uvezivanje staža je planirano deset miliona KM, a poticaj za poljoprivredu je ostao na istom nivou kao i u ovogodišnjem budžetu”, navela je, među ostalim, Milićević.

Leave a Comment