Na kakva pitanja na testu moraju odgovarati budući policajci i inspektori u Sarajevu

 

Analizirali smo

Ove liste koje će budućim kandidatima omogućiti da se adekvatno pripreme za konkursnu proceduru jučer su javno objavljene na web stranici MUP-a, a podrazumijevaju pitanja iz Ustava države, entiteta i Kantona Sarajevo, niza državnih, federalnih i kantonalnih zakona, uključujući Zakon o krivičnom postupku, ličnoj karti, ličnom imenu, organizaciji uprave, prekršajima, radu, unutrašnjim poslovima i drugo.

Budući mlađi inspektori imaju najveći broj pitanja iz Zakona o krivičnom postupku FBiH – 113, a policajci iz Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije te Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH – po 70.

Detaljno će morati učiti i Krivični zakon FBiH, Zakon o krivičnom postupku FBiH, kao i Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo i Zakon o prekršajima FBiH.

Liste pitanja za test općeg znanja objavljene su prvi put od postojanja MUP-a KS, a ministar Admir Katica rekao je da je taj potez rezultat izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Te izmjene imaju za cilj povećanje transparentnosti prilikom zapošljavanja policijskih službenika i prevencije korupcije, a dosad se često dešavalo da kandidati ne znaju kako da se pripreme za ovaj ispit.

Ministar Katica je u više navrata isticao da dvije trećine policijskih službenika nemaju adekvatnu stručnu spremu shodno radnom mjestu te da je neophodno ojačati kadar ljudima obrazovanim za stručne policijske poslove.

Posljednjim izmjenama Zakona o policijskim službenicima izmijenjen je i sastav komisije za zapošljavanje, koja provodi javni konkurs. Nju čine dva policijska službenika koje postavlja policijski komesar, jedan državni službenik zaposlen u MUP-u KS, član Sindikata policije KS i ekspert kojeg predlaže Komisija za sigurnost.

Najavljeno je i da će javni konkurs za prijem policijskih službenika biti raspisan naknadno.

Leave a Comment