NiP uputio inicijativu da se Sebiji Izetbegović oduzme licenca

 

UPUĆENO ETIČKOM ODBORU

Ova incijativa uslijedila je zbog slučaja maloljetne Nadin Smajlović, koja je hitno trebala biti izmještena na liječenje u Tursku

Skupština KS

Foto: Arhiv

 

Narod i Pravda, tačnije Arijana Memić, zastuopnica ove stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, uputila je inicijativu Odboru za medicinsku etiku i deontologiju Ljekarske komore Kantona Sarajevo, za pokretanje postupka utvrđivanja povreda dužnosti ljekarskog zvanja protiv generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović i drugih, zbog uskraćivanja liječenja i prava na izmještanje na liječenje izvan BiH.

Faksimil Incijative - Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba

Faksimil Incijative Foto: Avaz

Ova incijativa uslijedila je zbog slučaja maloljetne Nadin Smajlović, koja je hitno trebala biti izmještena na liječenje u Tursku.

– Obzirom da i pored opće poznatih činjenica o slučaju uskraćivanja prava na liječenje malodobne Nadin Smajlović i uskraćivanja odobrenja za izmjeptanje pacijentice na liječenje izvan BiH, Ljekarska komora KS nije reagirala po službenoj dužnosti ili inicijativom njenih članova, dajem Inicijativu za pokretanje postupka utvrđivanja povreda dužnosti ljekarskog zvanja protiv generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović i 10 ljekara Pedijatrijske klinike KCUS-a i to Dr. Edo Hasanbegović, Dr. Danka Pokrajac, Dr. Zijo Begić, Dr. Snježana Hasanbegović, Dr. Melika Melunović, Dr. Feriha Hadžagić – Ćatibušić, Dr. Ismeta Kalkan, Dr. Verica Mišanović, Dr. Meliha Sakić i Dr. Sajra Užičanin – navodi se, između ostalog, u Inicijativi.

Dalje se navodi da su imenovani počinili tešku povredu Kodeksa medicinske etike i deontologije te da ima osnova za izricanje najteže sankcije – oduzimanje odobrenja – licence za samostalan rad.

Leave a Comment