Novi kredit od 10 miliona eura za poboljšanje javnog prijevoza u Sarajevu

 

Projektom se želi pospješiti zaštita prirodne okoline, jer tramvajski saobraćaj kao pogonsku energiju koristi električnu energiju koja je ekološki prihvatljiva. Sredstva zajma namijenjena su za obnovu voznog parka, kako bi bio doveden na nivo koji će zadovoljiti stvarne potrebe korisnika.

Rok otplate zajma je 15 godina uključujući tri godine grejs perioda, uz povoljnu kamatnu stopu i alokaciju na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo.

Ovo je treći u nizu projekata poboljšanja javnog prijevoza Sarajevo, za dva su već potpisani ugovori sa EBRD-om, i to prvi za nabavku novih električnih trolejbusa u iznosu 15 miliona eura i drugi za remont dvokolosječne tramvajske pruge u iznosu od 20 miliona eura.

Leave a Comment