Prof. dr. Kurtćehajić: Dejtonski sporazum legalizirao srpska teritorijalna osvajanja, RS i genocid!

 

Dejtonom legalizovano srpsko teritorijalno osvajanje, paradržavna zločinačka tvorevina je u Dejtonu nagrađena, a odgovorna je za genocide! Došlo je do legalizacije genocida! Genocid je time nagrađen!

Kutilljerov plan bio potpisan 18. Marta i po tom planu su se trebale stvoriti tri republike, Bošnjaci trebali imati 44% teritorije, Srbi 40% i Hrvati 16%! Izetbegović je povukao potpis! Ustavno je Dejton bolji, ali ovaj plan je bolji, jer je bio mirno rješenje, a vremenom bi popucale granice unutar BiH!

Najbolji plan je bio Vens-Ovenov plan, Karadžić ga je potpisao, a kada je Mladić pokazao šta bi izgubili tim planom, odbili su! Po tom planu je bilo 10 provincija, Sarajevo je trebalo biti distrikt! Bosanski Srbi su tada kontrolisali 65-70% Bosne i to su odbili! NATO pakt koji je obećao da će reagirati, nije! Oven rekao Karadžiću da neće nikada imati RS!

Vašingtonski sporazum nikad nije ispoštovan, podrazumijevao je da čitava BiH bude konfederacija s Hrvatskom! To je bio nedovršen plan! Kontakt grupa napravila princip da se pravi teritorijalna podjela! NATO pakt je djelovao i stvorila se promjena u odnosu snaga, oslabljena je Mladićeva vojska! Tada se prave preliminarni pregovori za Dejton! 4. septembra u Ankari, Holbruk rekao Izetbegoviću da prihvati da se entitet sa srpskom većinom zove RS, Izetbegović odbio! Sutradan rekao da će prihvatiti naziv, ali pod uslovom da NATO nastavi sa udarima! Holbruk prihvatio, ali je kasnije napisao u memoarima da je to bila greška, priznao da bi NATO pakt nastavio udare i da Izetbegović nije prihvatio RS, ali to nije znao!

Leave a Comment