Rusija ponovo protiv zaključaka PIC-a o BiH

 

Povodom dvodnevnog sastanka političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) i objavljenog komunikea, saopćenjem su se oglasili iz Ambasade Rusije u BiH.
– Cijeli niz poruka dijela međunarodne zajednice u BiH koje se nalaze u komunikeu na rubu su miješanja u unutrašnja pitanja suverene Bosne i Hercegovine, dok sam dokument, nažalost, ponovo više liči na politički alat za promovisanje agende koja često nema nikakve veze sa implementacijom mirovnog sporazuma, pa čak je i u suprotnosti sa istim. Ovaj oblik komunikacije sa institucijama suverene države je upitan sa stanovišta opšteprihvaćenih normi međunarodnog prava – saopćeno je.

Dalje navode da Rusija, kao garant Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, dosljedno zagovara suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nepovredivost temeljnih dejtonskih principa ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda i dva entiteta sa širokim ustavnim ovlaštenjima.

– Nažalost, naši partneri su izbjegli da jasno izraze punu podršku ovim principima. Smatramo da je zadatak međunarodne zajednice u poticanju dijaloga u duhu međusobnog poštovanja i razumijevanja među narodima BiH po svim važnim za njih pitanjima, u podršci i podsticaju pozitivnih procesa, a ne u pokušajima da svojim agendom zamijene sasvim efikasne dejtonske mehanizme za funkcioniranje BiH, koji već četvrt stoljeća osiguravaju krhku etničku ravnotežu u državi.

Smatramo da je ključno neovisno rješenje lokalnih strana svih problema s kojima se suočava BiH na osnovu kompromisa i konsenzusa, pozivamo da se skoncentrišemo na ujedinjavajućoj agendi, te da radimo na uspostavljanju istinskog nacionalnog pomirenja, snažno odbacujemo strano miješanje u unutrašnje stvari BiH – navode iz Ambasade.

Dodaju da prepoznaju važnost reformi, uključujući i one u sektoru pravosuđa.

– Međutim, polazimo od toga da neovisnost državnih pravosudnih institucija od vanjskih i unutrašnjih utjecaja je temeljni pravni postulat. Uvjereni smo da ovo treba biti isključivo unutrašnji proces. Kategorički je neprihvatljiv svaki pokušaj vršenja političkog pritiska na institute pravosuđa u BiH. Njima je neophodno garantovati mogućnost neovisne i nepristrane djelatnosti.

Ne dijelimo pristupe naših partnera oko problema ekonomskih migranata koji prolaze kroz BiH „balkanskom rutom“ do zapadnoevropskih zemalja. Priznajemo važnost napora Evropske unije da pruži materijalnu pomoć BiH po ovom pitanju, ali smatramo da ova podrška ne bi trebala biti usmjerena na njihovo zadržavanje u BiH, već na pronalaženje dugoročnog i sveobuhvatnog rješenja ovog ozbiljnog problema, koji već ima tragične posljedice po BiH.

25. godišnjica potpisivanja Dejtonskog sporazuma je prekretnica za procjenu uloge međunarodne zajednice u suverenoj, savremenoj BiH.

Prinuđeni smo sa žaljenjem konstatirati da je uloga međunarodne zajednice u unutrašnjem životu Bosne i Hercegovine na rubu miješanja i ponekad čak prelazi tu granicu. Polazimo od potrebe da se što prije ukine vanjski protektorat nespojiv sa suverenitetom BiH, koji predstavlja Ured visokog predstavnika i koji ne samo ne doprinosi procesima stabilizacije u zemlji, već često postaje i izvor lokalnih problema – saopćeno je iz Ambasade Rusije u BiH.

(Izvor: Vijesti.ba)

Leave a Comment