Saudijska Arabija će dozvoliti hadž, ali samo za one koji imaju prebivalište u toj zemlji

 

Uprkos očekivanjima izraženim u proteklom periodu da hadž ( odlazak u Meku radi obavljanja ibadeta, jedan od stubova islama i farz) ove godine zbog pandemije koronavirusa koja je pogodila cijeli svijet neće biti održan, donesena je, ipak, drugačija odluka.

Naime, saudijsko Ministarstvo za hadž zvanično je objavilo informaciju da se hadž ove godine održi s ograničenim brojem hodočasnika sviha nacionalnosti, ali samo onih koji ima prebivalište u ovoj zemlji.

“Ova odluka je donesena kako bi se osiguralo da se hadž na siguran način obavlja uz obavezu da poduzme sve preventivne mjere zaštite muslimana uz pridržavanja učenja islama”, kaže se u odluci.

Krajem februara sveti muslimanski grad je, zbog pandemije koronavirusa, zatvoren za hodočasnike. Sada je ponovno otvoren. Hadž godišnje okupi oko dva i po miliona vjernika

Leave a Comment