Slučaj Nadin: KCUS i Ljekarska komora KS i dalje zataškavaju prijave protiv pedijatara!

 

Dio zdravstvenog sistema kojim komanduje direktorica KCUS-a prof.dr. Sebija Izetbegović postavljen je tako da se nezadovoljni pacijenti praktično nemaju kome požaliti, a ako se i požale onda najčešće neće dobiti odgovor na pitanja čije obznanjivanje ne odgovara imageu prof. Izetbegović i menadžmenta KCUS-a.

U to nas je uvjerilo ponovno zataškavanje postupka po prijavi porodice Smajlović u poznatom slučaju uskraćivanja liječenja i izmještanja njihovoj kćerci Nadin. Novo zataškavanje i odbijanje odgovornosti KCUS-a za ovaj slučaj otkriva nam dopis Federalne ljekarske komore koja reagira na administrativnu šutnju Ljekarske komore po ovoj prijavi i traži da se sarajevska kantonalna Komora očituje o optužbama.

Zataškavanje i haranga protiv kolege

Naime, u toku borbe za spas bolesnog djeteta roditelji Amina i Denis Smajlović su zbog očiglednog opasnog i nezakonitog kršenja prava njihovog djeteta na medicinsku njegu i zaštitu poveli i pravnu bitku podnijevši krivične prijave Tužilaštvu KS, Općinskom sudu u Sarajevu, MUP-u KS, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i Ombudsmenu za ljudska prava BiH. Agencija i Ombudsmen već su utvrdili da je menadžment KCUS-a prekrišio zakon i konvencije UN o pravima djeteta!

Prijave su podnijete i Etičkom komitetu KCUS-a i Ljekarskoj komori KS protiv direktorice prof. Sebije Izetbegović i još 10 pedijatara koji su učestvovali u sramnom odnosu prema djevojčici Nadin i njenim roditeljima.

Njihova borba zadobila je široku podršku javnosti, ali i pojedinih ljekara koji su odlučili glasno i javno ustati u odbranu principa profesije i prava pacijenata. Među kojima su prof.dr. Ismet Gavrankapetanović, ali i predsjednik Federalne ljekarske komore prim.dr. Harun Drljević. Vjerovatno nikog nije iznenadila reakcija sa KCUS-a – umjesto da razmatraju prijavu protiv pedijatara za kršenje etičkih principa ljekarske profesije, na zahtjev upravo tih prozvanih pedijatara u kantonalnoj Ljekarskoj komori, kojom formalno upravlja dr. Ksenija Miladinović, a praktično je zloupotrebljava prof.dr. Enra Suljić, otvara se postupak protiv prof.dr. Gavrankapetanovića jer je navodno iznošenjem činjenica o (ne)liječenju djeteta „narušio ugled kolega.“

Taj postupak, o kojem je javnost informirana na urnebesnoj press konferenciji Enre Suljić 17. jula, bio je školski primjer staljinističkog pokušaja egzekucije uglednog člana društva koji se suprotstavio diktatorskim autoritetima. Egzekucija jedne bogate karijere na svu sreću nije uspjela zbog burne reakcije javnosti. No, čak i da je uspjela, tj. da su članovi Etičkog komiteta pod ravnanjem Enre Suljić i uspjeli progurati oduzimanje licence Gavrankapetanoviću, ta bi presuda zapela na federalnom nivou, jer je dr. Harun Drljević odmah izjavio da „ne podržava harangu protiv Gavrankapetanovića.“ Time je sebi stvorio ozbiljnog neprijatelja iz utvrđenja na Koševu.

I Federalna komora na udaru?

Dakle, krene li direktorica KCUS-a prof.dr. Sebija Izetbegović u „osvajanje“ i Federalne ljekarske komore, kako su nedavno najavili mediji, to neće biti nikakvo iznenađenje, nego samo još jedan od pučističkih pohoda „sive eminencije“ SDA na segmente zdravstva koje još ne kontrolira.

Ovdje je fokus na spornoj praksi sa kriminogenim elementima da sa KCUS-a redovno, uporno, beskrupulozno i krajnje nemoralno ignoriraju pritužbe pacijenata i porodica u slučajevima gdje postoji sumnja na nestručno i neetično ponašanje ljekara. U prijavama porodice Smajlović poslanim na adrese Ljekarske komore KS i Etičkog komiteta KCUS-a traži se „pokretanje postupka za utvrđivanja povreda dužnosti ljekarskog zvanja protiv generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegovići i 10 ljekara Pedijatrijske klinike KCUS-a i to: dir. discipline dr. Edo Hasanbegović, dr. Danka Pokrajac, dr. Zijo Begić, dr Sniježana Hasanbegović, dr. Melika Melunović, dr. Feriha Hadžagić-Ćatibušić, dr. Ismeta Kalkan, dr. Verica Mišanović, dr. Meliha Sakić i dr. Sajra Užičanin zbog uskraćivanja liječenja i prava na izmještanje na liječenje izvan BiH“.

Očekivano, Smajlovići nikakav odgovor nisu dobili, iako su protekli rokovi u kojima bi oba Etička komiteta trebala raspraviti i odlučiti o prijavi. Kažemo, očekivano, jer na oba ova tijela ključni uticaj ima „desna ruka direktorice“ – Enra Suljić, a na zasjedanjima komiteta na Koševu često sjeti i direktorica Izetbegović osobno!

Šutnja i ignorancija

Smajlovići zatim istu prijavu, sa žalbom zbog administrativne šutnje KCUS-a i sarajevske komore upućuju Federalnoj ljekarskoj komori, a odgovor otkriva na koji način prof. Sebija Izetbegović manipulira i zloupotrebljava procedure. Naime, u dopisu Federalne komore porodici Smajlović stoji da se „Federalna ljekarska komora u drugom stepenu može očitovati samo onda kada se završi procedura u prvostepenom postupku na nivou nadležne kantonalne ljekarske komore.“

Odgovor Federalne komore porodici Smajlović

Dakle, taktika zataškavanja je sljedeća – na prijave protiv ljekara KCUS-a LJK KS ništa ne odgovori, time se podnosioci prijava ne mogu ni žaliti višem (federalnom) nivou pa niti ima presuda, niti one mogu postati pravosnažne! Tako ispada da oštećeni pacijenti i njihove porodice u slučaju ljekarske greške ili kakvog neetičnog postupanja uopće ne mogu dobiti nikakvu satisfakciju, a ljekari u potpunosti izbjegavaju sankciju!
Federalna ljekarska komora uputila je 6.8.2020. dopis organima Ljekarske komore KS i predsjednici dr. Miladinović dopis u kojem se potvrđuje da su se tom drugostepenom organu Amina i Denis Smajlović obratili „žalbom zbog administrativne šutnje Ljekarske komore KS, ujedno i prijavom protiv generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović i drugih zbog povrede dužnosti ljekarskog zvanja i etičkog kodeksa uskraćivanjem liječenja i prava na liječenje izvan BiH.“ Nadalje se u dopisu koji potpisuje prim.dr. Harun Drljević traži da ga kantonalna komora KS izvjesti o tome šta je urađeno po ovoj prijavi.

Upit Federalne komore za LJK KS

Imajući u vidu dosadašnju praksu teško je očekivati bilo kakav odgovor što je već viđena praksa medicinskog klana pod kontrolom dr. Izetbegović. Tako da je neophodno ili mijenjati procedure kako se njima ne bi moglo manipulirati, ili mijenjati menadžmente koji procedure zloupotrebljavaju.

Dvogodišnje razvlačenje slučaja

Eklatantan primjer razvlačenja postupka, u očekivanju zamora i odustajanja porodice, je slučaj pacijentice A.K. koja je prije dvije pune godine u petom mjesecu trudnoće preminula na KCUS-u. Na pomenutoj pressici u julu 2020. dr. Suljić pominje da je taj postupak još uvijek u toku. Obzirom da porodica preminule ne želi medijsko eksponiranje slučaja ovdje se neće iznositi detalji, osim činjenice (o kojima Raport ima dokaze) da ovaj slučaj nije zaboravljen isključivo radi upornosti porodice koja se obraćala direktno prof. Enri Suljić apostrofirajući njenu obavezu da odgovori na pitanje – od čega je, zašto i u kakvim okolnostima preminula mlada trudnica?!

Dakle, sporni slučaj sa smrtnim ishodom i sumnjivim postupanjem menadžmenta KCUS-a u rasvjetljavanju traje pune dvije godine što je skandalozno. Ali, kada na tapet „komore pod punom kontrolom“ dođe prijava pedijatara čija imena su već u Tužilaštvu KS zbog prijave za krivično djelo iz Člana 232. Krivičnog zakona FBiH (Nepružanje medicinske pomoći) gdje je zaprijećena i zatvorska kazna, e onda se po njihovoj prijavi protiv prof.dr. Ismeta Gavrankapetanovića radi po hitnom postupku. Naređenje… izvršenje!

Međutim, akteri tih „pučeva“ i pokušaja odstrela moraju znati da je javnost odavno na strani karakternih ljudi koji im se suprotstavljaju te da niti jedan novi pokušaj egzekucije bilo koga neće proći bez javne, medijske i pravne bitke.

A razmatranje motiva, krajnjih namjera i dublje političke, medicinske ili lične pozadine nastojanja prof. Izetbegović da ovlada KCUS-om, Medicinskim fakultetom, kantonalnom Ljekarskom komorom u KS, Univerzitetom u Sarajevu, Strankom svoga supruga, a evo sada i Federalnom ljekarskom komorom treba biti tema posebne analize. I biti će.

Leave a Comment