Sud poništio izbor rukovodstva Ljekarske komore koja oduzima Gavrankapetanovićevu licencu

 

Naime, na jučerašnjoj sjednici donesena je navedena odluka prema kojoj četiri člana Etičkog komiteta Ljekarske komore KS želi nastaviti postupak oduzimanja licence ljekaru Gavrankapetanoviću zbog, navodnog kršenja etičkog kodeksa u slučaju Nadin Smajlović.

Sjednici je prisustvovalo pet od devet članova, a jedan član je bio protiv nastavka postupka za oduzimanje licence. Važno je napomenuti da je za ovakvu odluku potrebno pet glasova.

Međutim, u tekstu ispod je prikazana odluka Općinskog suda u Sarajevu koja je donesena 6. septembra prošle godine, a prema kojoj je utvrđeno da je nastavak 5. sjednice Izborne skupštine Ljekarske komore KS, održane 20. decembra 2018. godine sazvan i održan na nezakonit način.

Presuda Općinskog suda (Foto: Klix.ba)

Presuda Općinskog suda (Foto: Klix.ba)

 

“Slijedom toga, poništavaju se akti doneseni na istoj sjednici i to odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Skupštine, odluku o izboru članova Nadzornog i Upravnog odbora te odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika Komore”, navedeno je u odluci.

Ova presuda je donesena po tužbi nekoliko delegata Ljekarske komore koji su ukazali na neregularnosti u radu Skupštine Ljekarske komore KS.

Tada je na mjesto predsjednice Ljekarske komore postavljena Ksenija Miladinović sa KCUS-a, dok je tada drugi kandidat ljekar Ismet Gavrankapetanović sa 30-ak delegata napustio sjednicu zbog neregularnosti u izbornom procesu.

Komora je morala platiti i sudske troškove od 2.347 KM.

Uprkos donesenoj presudi, Etički komitet Ljekarske komore KS je sazvan i odlučeno je da se ortopedu Ismetu Gavrankapetanoviću oduzme licenca jer je iznio svoj stav kada su ljekari s KCUS-a odbili liječiti Nadin Smajlović i dati potpis da bude izmještena na liječenje u inostranstvo.

Sada se nalazi u nezavidnoj situaciji zbog toga, a odluku da se nastavi postupak oduzimanja licence su donijela četiri člana Ljekarske komore KS iako je potrebno da ih bude pet kako bi bio postignut kvorum, a uz sve to njeno rukovodstvo je upitno.

Na svu sreću djevojčica Nadin Smajlović je na kraju ipak otišla u Tursku gdje je i izliječena, a ljekaru Gavrankapetanoviću je veliki broj ljudi pružio podršku i stao na njegovu stranu ističući da ne smije snositi posljedice jer je stao na stranu bolesnog djeteta.

Leave a Comment