Vlada KS kupuje više od 40 stanova koje će dati pripadnicima boračke populacije

 

U Budžetu KS za 2020. godinu za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 3.553.439 KM, od čega će 3.000.000 KM osigurati kreditnim zaduženjem. Ukoliko cijena stanova na tržištu bude kao i u prethodnom periodu, ovim sredstvima će kupiti više od 40 stanova.

Podsjećamo, Zakonom o dopunskim pravima branitelja Bosne i Hercegovine propisano je da određene boračke kategorije imaju pravo na dodjelu stana u vlasništvo ili na korištenje.

Trenutno to pravo može ostvariti 196 osoba, od kojih su 22 roditelja šehida i poginula boraca, 32 ratna vojna invalida i 142 supruge šehida i poginulih boraca.

Leave a Comment